تصفیه آب کشاورزی

  تصفیه آب کشاورزی  و انتقال آن به خاک کشاورزی و اصلاح خاک کشاورزی از طریق تصفیه آب کشاورزی امکان پذیر است                                  تصفیه آب کشاورزی  تضمینی      بهترین راه کارهای تصفیه آب کشاورزی                                                   انتقال آب تصفیه شده  به خاک کشاورزی و اصلاح خاک کشاورزی از طریق تصفیه آب کشاورزی امکان پذیر است 1  می توان آب چاه را با آب شیرین کن کشاورزی یا همان تصفیه آب صنعتی به روش اسمز معکوس تصفیه نمود   2   می توان آب چاه کشاورزی را با روش فیلتر معدنی و فیلتر سختی گیر رزینی تصفیه نمود  3   می توان آب چاه را با روش گند زدایی و میکروب زدایی گاز ازن و سپس فیلتر معدنی تصفیه نمود یا بلعکس از چند روش مختلف تصفیه آب را انجام داد   4   می توان ابتدا میکروب زدایی گاز ازن  سپس آب شیرین کن کشاورزی استفاده نمود  5  احداث تصفیه خانه های کوچک برای تصفیه آب کشاورز آب شیرین کن کشاورزی یا همان تصفیه آب صنعتی کشاورزی چند روش تصفیه آب وجود دارد تصفیه آب صنعتی به روش اسمز معکوس همان آب شیرین کن کشاورزی است که می توان بخشی از آب لب شور چاه یا همان آب چاه را به این دستگاه متصل نمود و EC  آب را کا هش داد                               نحوه راهنمایی پایین آوردن EC آب چاه : تصفیه  آب بخشی از آب چاه یعنی 50% درصد آب موجود و مخلوط نمودن آن با نصف دیگر آب چاه و سپس می توان EC آب چاه را کاهش داد مثلا اگر آب چاه EC8000 باشد و مقدار آب چاه 4 اینچ باشد ظرفیت های خروجی آب چاه بستگی به فشار پمپ کفکش دارد و متغیر است ولی تو رنج استاندارد 4 اینچ باید 36 متر مکعب در ساعت دبی داشته باشد حالا اگر قرار است نصف آن را با آب شیرین کن کشاورزی کاهش دهیم 18 متر مکعب آن را به سمت دستگاه تصفیه آب کشاورزی هدایت می نماییم و در نتیجه پروسه تصفیه آب کشاورزی شروع می شود و متوانیم از آب شیرین کن حدود 70 درصد آب ورودی را به آب شیرین تبدیل نماییم و حدود 13 متر مکعب آن به آب شیرین و 5 متر مکعب آن به آب پس آب RO تبدیل می گردد در نهایت آب تصفیه شده که حدود EC آن به 100 می رسد را می توان با آب موجود مخلوط نمود و EC کل تا 50 درصد کاهش می یابد و می توان با آب شیرین کن کشاورزی آب چاهی که EC 8000 را دارد به آب CE 4000 تبدیل نمود البته باز هم باید آب چاه را آزمایش نماییم و بتوانیم آب تصفیه شده را با آب موجود چاه را باهم به طوری مخلوط نماییم که آب بهداشتی داشته باشیم در پروسه آب تولید آب شیرین کن کشاورزی باید به آنیون های آب چاه توجه داشته باشیم که آسیب به دستگاه تصفیه آب و الباقی آن که با آب تصفیه شده تصفیه آب کشاورزی مخلوط می گردد به گیاهان و درختان آسیب نرساند یک روش دیگرتصفیه آب کشاورزی با روش فیلتراسیون معدنی و سختی گیری آب : در ابتدا باید به آنیون ها و کاتیون های آب توجه داشته باشیم و بتوانیم کلیه موارد سختی آب چاه را حذف یا کنترل نماییم فیلتر نمودن آب چاه و میکروب زدایی آب چاه تا 30 % درصد کیفیت آب چاه را سالم سازی می نماید و الباقی آن را باید با روش های آب شیرین کن کشاورزی و سختی گیری رزینی  بتوانیم کنترل نماییم سختی گیر رزینی می تواند سختی آب را کاهش دهد البته باز هم بستگی به جواب آزمایش و نوع سختی بستگی دارد که از چه نوع سختی گیری استفاده کنیم تا بتوانیم سختی آب چاه را کاهش دهیم باید به نوع سرمایه گذاری در این روش توجه داشته باشیم تا بتوانیم یک روش تضمینی را در پیش بگیریم روش میکروب زدایی آب چاه کشاورزی توسط ازن ژنراتور و گاز O3 روش میکروب زدایی با گاز ازن و ازن ژنراتور در تغیرمسیر کیفیت خوب تصفیه آب کشاورزی بسیار تاثیرگذار و با ارزش است  اگر سرمایه گذار تصفیه آب کشاورزی بتواند در این روش این پکیج را خریداری نماید 100 قدم جلو تر از دیگر روش های گند زدایی  است گند زدایی آب چاه کشاورزی توسط گاز ازن می تواند مسیر و کیفیت آب چاه را عوض و نتیجه تصفیه آب کشاورزی را 100 برابر بهتر نماید هم میکروب هم باکتری و هم آمونیاک آب چاه کشاورزی در این مرحله حذف و کار تصفیه آب کشاورزی آسانتر می گرددو می توان پس از گند زدایی از تصفیه آب صنعتی و یا فیلترهای معدنی یا فیلتر های رزینی آب را تصفیه نمایی           ((استفاده سنگ معدنی  کریستالی درتصفیه آب و سختی گیری آب  ))             فرمول اصلی این نوع سنگ معدنی در سختی گیری آب خام مانند رزین کاتیون و آنیون عمل می نماید یعنی خواص مشترک رزین آنیون و کاتیون را داراست و قابلیت جذب مواد میکروبی و سمی و نیتراتی و قابلیت جذب کلسیم و منیزیم را این نوع سنگ معدنی  را تا حد بالا  داراست و کنترل می نماید ودر نهایت استفاده این نوع سنگ معدنی هم باصرفه اقتصادی و هم کاربرد فراوانی در پیش تصفیه و تصفیه آبهای کشاورزی می باشد    تصفیه آب کشاورزی  اصلاح آب کشاورزی  ((سنگ معدنی کریستالی در تصفیه آب و پیش تصفیه کشاورزی )) بعد از نتایج و آزمایشات کامل  در استفاده سنگ معدنی در پیش تصفیه کشاورزی نتیجه حاصله از این نوع سنگ سختی گیری و تنظیم  کلسیم  و منیزیم و آهن است که مهمترین بخش آب کشاورزی نیترات و نیتریت است که این نوع سنگ معدنی تا بخشی از این نوع آلودگی را ازبین میبرد و ویتامین های این سنگ معدنی کریستالی در زمان طولانی به زمین کشاورزی انتقال داده می شود و در مدت مشخص زمین حاصل خیز و ثابت می گردد و وقتی آب موجود چاه  یا رودخانه از این فیلترها عبور می نمایدآب کاملا آماده استفاده  کشاورزی است و پس آب و دورریز فاضلابی آب ندارد  و از این رو به خاطر صرفه جویی در مصرف آب خام و به خاطر ضرر های زیست محیطی در پس آبهای دستگاه تصفیه آب به طبیعت این روش صد در صد به نفع مصرف کننده می باشد  دستگاه تصفیه آب   تصفیه آب  ازن ژنراتور گلخانه                                                                         کلمات کلیدی :                                                   آب شیرین کن کشاورزی,اصلاح آب کشاورزی,فیلتر تصفیه آب صنعتی کشاورزی,تصفیه آب کشاورزی,سختی گیری آب کشاورزی ,دستگاه تصفیه آب کشاورزی,آب شیرین کن,آب شیرین ,تصفیه آب کشاورزی,قیمت تصفیه آب کشاورزی,فیلتر تصفیه آب کشاورزی,دستگاه تصفیه آب کشاورزی,تصفیه اب کشاورزی,قیمت دستگاه تصفیه آب کشاورزی,تصفیه آب لب شور

تصفیه آب کشاورزی