آب شیرین کن کشاورزی

 

فروش  آب شیرین کن کشاورزی برای مصارف کشاورزی و گلخانه ایی   

طراحی و ساخت آب شیرین کن کشاورزی برای گلخانه های هیدروپونیک 

آب شیرین کن کشاورزی  پس آب دارد و حداقل بین 20٪ الی 50٪ درصد دور ریز آب دارد.

دور ریز آب بستگی به درصد شوری آب دارد هرچی آب شور تر باشد پس آب  آب شیرین کن کشاورزی  بیشتر است. 

بر اساس اصوص آب شیرین کن کشاورزی  استاندارد  

   

آب شیرین کن کشاورزی   فرآیندی طبیعی است که در آن آب از میان یک غشاء نیمه تراوا از سمت یک محلول کم نمک به سمت یک محلول پر نمک می رود . نیروی محرکی که موجب گذر آب می شود ، فشار اسمزی نامیده می شود . فشار اسمزی به اختلاف غلظت نمک دو محلول ، نوع ناخالصی و دما بستگی دارد. اگر به سیستم اجازه داده شود تا به تعادل برسد در آن صورت سطح آب نمک بالاتر از سطح آب مقطر خواهد ایستاد . این اختلاف سطح همان فشار اسمزی است .

 

آب شیرین کن کشاورزی  و فیلتر های غشاهای نیمه تراوا کامل نیستند و برخی نمکها همراه آب  رسوب می گذرند. شار جریان و نمک عبور کرده دو پارامتر کلیدی و توصیفی غشاهای آب شیرین کن کشاورزی هستند که بر عملکرد غشاء تاثیر می گذارند. اغلب ؛ شار جریان با ضریب انتقال آب حلال و نمک عبور کرده با ضریب انتقال نمک حل شونده مشخص می شود. ضریب انتقال نمک تابعی از مواد سازنده غشاء است ، در حالی که ضریب انتقال آب متناسب با فشار خالص است . شار جریان ، شدت عبور حلال از سطح یک واحد غشایی است .

 

در اثر نمک زیاد آب چاه کشاورزی  نمک عبور کرده ، کیفیت آب تولیدی از آب شیرین کن کشاورزی  برای یون خالص یا TDS برای کیفیت تصفیه آب تغذیه را به صورت درصد نشان می دهد. اگر نمک عبوری یک درصد آب تغذیه باشد، بدین معناست که از آب تغذیه با TDS 1000  محصولی با TDS 10 بدست می آید . معمولا غشاها تا 96% نمک ها را باز می گردانند. پیش تصفیه برای سیستم RO دارای اهمیت می باشد زیرا آب تغذیه در طی فرایند باید از میان گذرگاه باریکی عبور کند . بنابراین این مواد جامد غیر حلال باید گرفته شود و پیش تصفیه آب شامل فیلتر های متنوع بر حسب سختی آب طراحی ونصب می گردد   کنترل جامدات محلول معلق باید اصولی انجام شود .

 

شوری بالای آب چاه کشاورزی   و   جامدات معلق موجود در آب تغذیه فرآیندهای اسمز معکوس می توانند شامل مواد غیر آلی مانند گل و لای ، اکسید های فلزات غیر محلول و مواد آلی مانند رنگ های کلوئیدی باشند . جامدات معلق مسیر عبور آب تغذیه را مسدود می کنند اصولا تمام سیستم های غشایی برای محافظت از غشاء در برابر تجمع جامدات روی آن به کنترل جامدات معلق در آب تغذیه نیاز دارند. در فناوری  آب شیرین کن کشاورزی ، تمام ذرات بزرگتر از یک میکرومتر باید جدا شوند .

 

در آب شیرین کن کشاورزی   شدت جریان مورد نیاز برای جدا کردن ذرات جامد روی غشاها کمتر از شدت جریان مربوط به شستشوی شیمیایی است . مزایا تصفیه آب با روش RO ارزانی تجهیزات و سرعت عمل در نصب و نگهداری و بهره برداری قابلیت طراحی و بهره برداری در محدوه های متغییر و تنوع از چند لیتر تا چند هزار لیتر درشبانه روز عدم نیاز به انرژی حرارتی * مصرف بسیار کم مواد شیمیایی جهت شستشو   کیفیت آب تصفیه شده بر مبنای تصفیه آب های گوناگون 1 تقطیر * این روش تنها روش  آب شیرین کن کشاورزی  است که به طور کامل تمام عوامل بیماری زا باکتری ویروس را از آب ورودی حذف میکند.

 

در برخی از مواقع برخی از گیاهان نیاز به آب مقطر دارند که فرایندآب شیرین کن کشاورزی  فرق میکنه و باید برای آن محصول دستگاه آب مقطر طراحی گردد.  ولی از لحاض تولید آب مقطر بالاترین هرینه بهره برداری را دارد 2 تبادل یونی * در این روش میتوان آب را با هر کیفیت دلخواه تهیه کرد البته این فقط در مورد یون ها صادق است و ذرات معلق غیر باردار توسط این روش جدا نمی شوند ولی اگر سختی آب بیش از 1000 باشد باید پس از این سیستم تصفیه آب اسمز معکوس نصب گردد . اسمز معکوس * با طراحی تصفیه آب با روش اسمز معکوس این روش می تواند کل جامدات محلول در آب را تا 96% کاهش دهد . حذف باکتری ، ویروس و میکروب های دیگر صد در صد است اما در عمل به خاطر بعضی از موارد امکان عبور ویروس از این سیستم است و پس از حذف مواد معلق و آب شیرین کن کشاورزی  بستگی به سختی آب دارد که قادر است آب دریا را به آب فوق خالص آب دمین تبدیل کرد الکترودیالیز* این روش می تواند کل نمک های محلول آب ورودی را تا حدود 500 میلی گرم در لیتر به صورت اقتصادی کاهش دهد اما ناخالصی غیر یونی و کلوئیدی بعد از تصفیه آب باقی می مانند .                  

 

 

توضیحات  :

طراحی و ساخت آب شیرین کن کشاورزی  مخصوص گلخانه 

طراحی و ساخت آب شیرین کن کشاورزی در حد بالا لوله 6 اینچ و 4 اینچ و 3و2 اینچ 

طراحی و ساخت آب شیرین کن کشاورزی   برای گلخانه های هیدروپونیک 

طراحی و ساخت آب شیرین کن کشاورزی برای گلخانه های سیفی جات خیار گوجه توت فرنگی و گل رز و دیگر موارد

  کلمات کلیدی       :      آب شیرین کن کشاورزی,دستگاه آب شیرین کن گلخانه,دستگاه تصفیه آب چاه کشاورزی,قیمت آب شیرین کن کشاورزی,قیمت آب شیرین کن صنعتی,دستگاه آب شیرین کن دریا,دستگاه آب شیرین کن هیدروپونیک,تصفیه آب هیدروپونیک

                

آب شیرین کن کشاورزی