خاک کشاورزی ارگانیک

  مقاله در مورد عناصر مفید خاک و اصلاح عناصر خاک و خاک شناسی    عناصرکم مصرف نیاز گیاهان در خاک کشاورزی عنصر غذایی کم مصرف عنصری است که گیاهان برای کامل کردن چرخه حیات خود به آن نیازمندند ؛ اما مقدار نیاز آن ها به این عنصر بسیار کم می باشد. در گذشته ، غالبا این عنصر را عناصر ناچیز یا عناصر فرعی در خاک کشاورزی   organic می نامند . اما برای بحث در مورد نقشی که آن ها در رشد گیاه دارند عنصر کم مصرف ؛ اصطلاح مناسب تری می باشد. عناصر فرعی ، اصطلاح مناسبی نیست ، زیرا این عناصر برای رشد گیاه ضروری هستند وچیزی که ضروری باشد ، فرعی نیست از نظر مقدار عناصر غذایی کم مصرف موجود در خاک کشاورزی ، بین عناصر و خاک های مختلف تفاوت بسیار وجود دارد. برای مثال ، آهن نه تنها فراوان ترین عنصر غذایی کم مصرف در خاک کشاورزی است ، بلکه یکی از فراوان ترین عناصر موجود در خاک نیز می باشد، درحالی که ، مولیبدن یک عنصر بسیار کمیاب می باشد. آهن حتی در خاک هایی که به مقدار فراوان وجود دارد می تواند برای گیاه درخاک کشاورزیorganic غیر قابل جذب باشد ، زیرا این عنصر ، ترکیبات بسیار نامحلولی تشکیل می دهد. ویژگی های خاک ، مانند PH و میزان تهویه ، بر قابلیت جذب عناصر غذایی کم مصرف تاثیر زیادی دارند. اهمیت عناصر غذایی کم مصرف در خاک کشاورزی  organicعناصر غذایی کم مصرف نقش موثری در رشد گیاه دارند. هرگیاه ؛ به مقدار بسیار کمی از هرعنصر غذایی کم مصرف نیاز دارد ، اما وجود همین مقدار بسیار کم ؛ برای رشد آن ضروری می باشد. عناصر غذایی کم مصرف ، در سیستم های آنزیمی گیاهان ایفای نقش می نمایند. عناصری همچون بر و مولیبدن که تولید آنیون می کنند، بخشی از ساختمان مولکول آنزیم ها می باشند . مقدار بسیار کمی از چنین عناصری ، جهت ساخت آنزیم برای کاتالیز یک فرآیند ضروری در گیاه ، کافی می باشد.  به احتمال زیاد ، عناصری مانند مس ، آهن ، منگنز ؛ نیکل و روی که کاتیون هستند ، به عنوان کو آنزیم هایی به کار می روند که یک آنزیم را فعال می سازنداما بخش کوچکی از مولوکول را تشکیل می دهند. فعالیت برخی از عناصر غذایی کم مصرف با تغییر ظرفیت در فرآیندهای اکسیداسیون – احیاء همراه می باشد. هشت عنصر کم مصرف بر B کلر CI مس  CU آهن FE  منگنز MN مولیبدن MO نیکل NI و روی ZN برای رشد گیاهان عالی ضروری می باشند. هرگاه یک یا تعدادی از این عناصر به میزان کافی وجود نداشته باشد ، مقدار و کیفیت محصول کاهش خواهد یافت ، اما گونه های زراعی و محصولات ، از نظر حساسیت به کمبود این عناصر با یکدیگر تفاوت دارند. در بین عناصر ذکر شده ، کمبود روی در گیاهان معمول ترین کمبود در جهان است که بسیاری از محصولات از قبیل ذرت ؛ برنج ؛ و گندم را تحت تاثیر قرار می دهد .     بر ، دومین عنصری است که کمبود آن بیشتر دیده شده است و گیاهان دو لپه ای بیشتر از گیاهان تک لپه ای به کمبود آن حساسیت نشان داده اند . کمبود آهن در برخی از نواحی ، به ویژه در نواحی دارای اقلیم مدیترانه ای و خاک آهکی ، اهمیت دارد. کمبود مس در برخی از نقاط جهان مانند اروپا و استرالیا تاثیر بسزایی بر روی غلات داشته است. همچنین ، کمبود منگنز و مولیبدن ، با توجه به نوع منطقه اثرات متفاوتی بر روی گیاهان گذاشته است . کمبود های شدید عناصر کم مصرف در گیاهان با علائم مشخصی همراه می باشند، در حالی که کمبودهای پنهان ، بدون علامت هستند و معمولا گستردگی بیشتری دارند. آهن در گیاهان در خاک کشاورزی و تصفیه آب کشاورزی گیاهان آهن را به شکل یون های دو و سه ظرفیتی جذب می نمایند. مقدار آهنی که گیاهان به آن نیاز دارند بسیار بیشتر از مقدار هریک از عناصر غذایی کم مصرف دیگر است . اما مقدار جذب آهن در خاک کشاورزی آنقدر نیست که بتوان آن را به عنوان یک عنصر غذایی پرمصرف در نظر گرفت. کمبود آهن سبب کوچک ماندن و رنگ پریدگی یا زرد شدن ( کلروز) برگ های جوان می گردد . برگ های جوان تر ، بیشتر از برگ های مسن تر تحت تاثیر قرار می گیرند ، زیرا آهن ، نسبتا در گیاهان غیر متحرک می باشد. به هنگام کمبود آهن ، غالبا رگبرگ ها به رنگ سبز باقی می مانند در حالی که نواحی بین رگبرگ ها بر اثر کلروز آهن به رنگ زرد تغییر رنگ می دهند. برخی از گیاهان یک ساله ، در اوایل فصل ، کمبود آهن را نشان می دهند اما پس از آن با گرم شدن خاک ، کمبود آهن برطرف می گردد . سیستم های ریشه ای گسترده و افزایش انحلال پذیری آهن در دماهای بالاتر سبب می گردد که گیاهان در تابستان ، آهن بیشتری را نسبت به بهار به دست آورند . باتوجه به توانایی آهن در تغییر ظرفیت ، واکنشهای اکسیداسیون واحیاء آن در خاک کشاورزی و گیاه اتفاق می افتند. بعضی از آنزیم ها که آهن در فعال نمودن آن ها دخالت دارند ؛ در سنتز کلروفیل شرکت می کنند ، بنابراین یکی از علایم کمبود آهن ، کاهش کلروفیل و کلروز شدن برگ ها است . روی در خاک کشاورزی – وتاثیر تصفیه آب کشاورزی روی عنصری است که توزیع گسترده ای داشته و بسیاری از خاک ها و گیاهان به مقادیر اندک اما کافی وجود دارد. روی یک عنصر کم مصرف ضروری می باشدو در مقادیر کم برای گیاهان ، حیوانات و انسان مورد نیاز است . این عنصر برای ساختمان و عملکرد محدوده وسیعی از مولکول های درشت مانند تعداد زیادی از آنزیم ها مورد نیاز می باشد. روی تنها عنصری است که در تمام شش گروه آنزیم ها وجود دارد : آنزیم های اکسید و احیاء ترانسفرازها ؛ لیازها ، ایزومرازها و لیگازها . می باشد و وجود دارد .       نیکل در خاک کشاورزیتصفیه آب کشاورزی نیکل آخرین عنصری است که به لیست ضروری اضافه شده است . مقدار آن در محصولات به طور طبیعی در دامنه 1میلی گرم در کیلوگرم وزن خشک است. کاتیون NI به آسانی توسط گیاهان جذب می شوند . نیکل ترکیب فلزی آنزیم اوره آز می باشد که واکنش هیدرولیز اوره را تسریع می نماید.  وزن گره های تثبیت کننده نیتروژن و عملکرد دانه گیاه سویا به وسیله نیکل افزایش می یابد. نیکل در بقولات به ویژه در متابولیسم نیتروژن نقش مهمی دارد. در گیاهان دچار کمبود نیکل ، به علت کاهش فعالیت آنزیم اوره آز ، سطح بالایی از اوره در برگ تجمع می یابد. کلروز برگ های جوان و نکروزه شدن مریستم ها از علائم کمبود نیکل در گیاهان می باشد. نیکل همچنین برای محصولات دانه ریز ضروری است . مقدار بالای نیکل ، به علت رقابت با کاتیون های خاک کشاورزی منجر به کمبود آهن و روی می گردد . کاربرد لجن فاضلاب باعث تجمع نیکل در محصولات می شود. وانادیم در خاک کشاورزیتصفیه آب کشاورزی غلظت های پایین وانادیم برای رشد ریز جانداران ، حیوانات و گیاهان عالی مفید هستند . اگر چه این عنصر برای برخی از گونه های جلبک های سبز ضروری است ، اما هنوز شواهدی مبنی بر ضروری بودن آن برای گیاهان عالی مشاهده نشده است . تعدادی ازمحققین اظهار نموده اند که وانادیم در تثبیت نیتروژن به وسیله ریز جاندارانی مانند ریزوبیوم ، جایگزین مولیبدن می شود. افزایش رشد گیاهان برنج ؛ جو ؛ و ذرت در حضور وانادیم گزارش شده است. در حالی که میانگین غلظت طبیعی آن در مواد گیاهی در حدود 1 میلی گرم در کیلو گرم می باشد. اثر عوامل خاکسازی و تصفیه خاک کشاورزی بر مقدار ماده آلی خاک مقدار ماده آلی خاک به پنچ عامل خاکسازی بستگی دارد. این عوامل شامل اقلیم ، زمان ، مواد مادری ، پوشش گیاهی و توپو گرافی هستند. این پنج عامل سطح ماده آلی خاک را بعد از یک دوره زمانی تعیین می کنند . البته عملکرد پنج فاکتور بستگی به نوع تصفیه آب کشاورزی و نوع تصفیه آب دارد که حتما باید آب چاه از فیلتر های تصفیه آب کشاورزی عبور نماید و در خاک های مختلف ، متفاوت می باشد. شدت تجمع ماده آلی ، در ابتدا سریع است و سپس به کندی کاهش یافته و به تعادل در خاک های ریز بافت بعد از 110 و در خاک های درشت بافت بعد از 1500 سال ایجاد می شود. سطح تعادل ، به اسیدهای آلی مقاوم به تجزیه میکروبی ، پایداری هوموس در نتیجه برهمکنش با کاتیون های چند ظرفیتی و رس ها و مقادیر کم یک یا چند عنصر ضروری مثل نیتروژن ، فسفرو گوگرد بستگی دارد . اقلیم یکی از مهم ترین عوامل در کنترل مقدار کربن آلی خاک است . زیرا نوع گونه های گیاهی ، مقدار مواد گیاهی تولید شده و فعالیت میکروبی تحت تاثیر اقلیم می باشد.   خاک هایی که در حضور گیاهان علفی در خاک کشاورزی  ارگانیک تشکیل می شوند ، بالاترین مقدار ماده آلی خاک را دارا می باشند. در حالی که در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی ، مقدار ماده آلی خاک کم است . خاک های مناطق گرمسیری با اینکه به شدت هوادیده شده اند ، اما اغلب مواد هوموسی بالایی دارند. تشکیل کمپلس بین مواد هوموسی و ترکیبات معدنی نظیرکوارتز ، اکسید ها و مواد بی شکل ، سبب پایداری مواد آلی می شود. مواد هوموسی کمپلس شده نسبت به حملات میکروبی مقاوم هستند. پوشش گیاهی اثر قابل توجهی در مقدار ماده آلی دارد. نقش مواد مادری در مقدار ماده آلی خاک کشاورزی ، در نتیجه اثر مواد مادری بر روی بافت خاک کشاورزی می باشد . قابلیت دسترسی فسفر از بقایای آلی خاک کشاورزی در زمین های کشاورزی زراعی ، تامین عناصر غذایی برای حفظ حاصلخیزی خاک ضروری می باشد. کشاورزان از کودهای معدنی ، پسماندهای آلی ، کمپوست و روش های مدیریتی مختلف برای نگهداری حاصلخیزی خاک استفاده می کنند. سرعت آزاد شدن یون های ارتوفسفات آلی و غیر آلی ، به ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک ( نظیر PH ، مقدار آلومینیوم ، آهن و کلسیم محلول و مقدار ماده آلی که موجب انحلال ، رسوب و جذب و آزاد شدن عنصر از کانی ها می شود ) ، فعالیت های بیولوژیکی  فعالیت های میکروبی موثر بر چرخه فسفر شامل آلی و معدنی شدن فسفر و فعالیت های مدیریتی خاک کشاورزی بستگی دارد. اسیدیته و مقدار بالای آلومینیوم تبادلی ، موجب افزایش جذب فسفر در خاک کشاورزی  ارگانیک می شود . در این شرایط فعالیت میکروبی کاهش یافته ، بنابراین معدنی شدن فسفر آلی نیز کاهش می یابد. مشکل کمبود فسفر به وسیله افزودن مواد آلی به خاک کاهش می یابد. اما کمیت ، کیفیت و مدیریت استفاده از این مواد ها به عهده کشاورز می باشد و نوع انتخاب کود ها و انتخاب آب تصفیه شده مناسب کمک به سزایی در این بخش می نماید استفاده از فیلتر های مخصوص تصفیه آب و استفاده فیلتر شنی های معدنی مخصوص تصفیه آب به کشاورزان در کیفیت محصول نمونه و مناسب می نماید  .در مناطق خشک و کویری برای اصلاح خاک و تصفیه آب کشاورزی بیشتر دقت نمایید. قابلیت دسترسی نیتروژن از بقایای آلی در خاک آهکی – مصرف بقایای آلی تازه به مقدار زیاد در اراضی کشاورزی ، نگرانی در مورد آلودگی آب های زیر زمینی با نیتروژن را افزایش داده است . انواع مختلفی از بقایای آلی جهت بهبود شرایط فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی و افزایش عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در اراضی کشاورزی بدون مدیریت صحیح استفاده می شوند. بقایای آلی ، از نظر ترکیب باهم تفاوت داشته و غالبا ظرفیت رها سازی عناصر غذایی آن ها نسبت به مقدار واقعی بسیار کم و یا بسیار زیاد برآورد می شود. مصرف بقایای آلی با نیتروژن بالا نه تنها باعث آلودگی محیط زیست می شود ، بلکه افزایش گازهای اکسید نیتروژن و اثر گازهای گلخانه ای نیز در پی دارد .   تصمیم گیری در نتایج حاصله در خاک کشاورزی بهترین روش ممکنه ابتدا تصفیه آب ورودی چاه است که پس از عبور ازفیلترهای تصفیه آب معدنی و همچنین میکروب زدایی آب تاثیرات بسزایی در کیفیت رشد محصول کشاورزی دارد . و همچنین پس از اصلاحات خاک کشاورزی از طریق کنترل یونهای خاک و رسیدن به خاک مناسب کشاورزی این امکان را فراهم می سازد که بتوان در بدترین شرایط آب و هوایی محصول با کیفیت و نمونه تولید کرد البته این بسترهای مناسب نیاز به هزینه های اولیه دارد و لی در نهایت کشاورز میتواند با هزینه های اولیه حداقل تا سالهای بسیار زیاد از امکانات استفاده نماید و از نظر آلودگی محیط و آلودگی های آبی به دور باشد و بهترین کیفیت محصول را بدست آورد در نهایت باید از تجربیات استادهای دانشگاه و ازروشهای استانداردهای بین المللی FDA استفاده های مفید و سیستم کشاورزی خود را با استانداردهای روز دنیا یکی نمود                 کلمات کلیدی و مرتبط :                      خاک کشاورزی,تصفیه خاک,محصولات organic ,خاک ارگانیک,اصلاح خاک کشاورزی,اصلاح خاک کشاورزی organic ,تصفیه آب کشاورزی,تصفیه آب باغ پسته,گلخانه ارگانیگ  مقاله در مورد خاک کشاورزی,تصفیه خاک,خاک شناسی,عناصر مورد نیاز خاک,اصلاح خاک کشاورزی,اصلاح خاک کشاورزی درختان میوه,خاک پسته,خاک گردو,تصفیه آب کشاورزی    ,  گلخانه ارگانیگ ,   organic  خاک کشاورزی,تصفیه خاک,محصولاتorganic,خاک ارگانیک,اصلاح خاک کشاورزی,تصفیه خاک کشاورزی,خاک مناسب کشاورزی,خاک گلخانه هیدروپونیک,خاک هیدروپونیک,هیدروپونیک

خاک کشاورزی ارگانیک