تصفیه آب گاوداری

  گاوها نیز مثل سایرموجودات زمین به آب سالم نیاز دارند در ابتدا نیز باید آلودگی میکروبی و باکتری در صورت مشاهده آن در آب چاه را از بین برد سپس سیستم تصفیه آب صنعتی مخصوص پرورش گاو ها طراحی و نصب نمود امروزه با تشکیل استانداردهای جدید هیدروپونیک و ارگانیک محصولات دسته بندی شده و به نسبت کیفیت محصول شیرگاو ها و نوع کیفیت گوشت آنها به آنها استاندارهایی داده می شود و می توان محصولات خود را با استاندارهای جهانی برابر نمود تصفیه آب چاه در هر منطقه بستگی به نوع سختی و TDS آب متغیر بوده و پیش تصفیه  آب چاه و سیستم تصفیه آب صنعتی و سیستم مخصوص به آن منطقه باید نصب گردد سالم سازی آب برای دامیروری ها و گاوداری ها و مرغداری ها بستگی به نوع نژاد آنها باید طراحی و زیرنظر پزشک دامداری باید صورت بگیرد  و سختی و املاح آب آن منطقه  باید کنترل گردد زیرا دستگاه تصفیه آب صنعتی کل املاح آب را حذف می نماید هر دام نوع تغذیه و آب آن متغیر بوده ودستگاه تصفیه آب باید به نسبت آن تنظیم و طراحی گردد در دامپروری ارگانیک نیز یکی از مهمترین بخش تغذیه دام ها تصفیه آب چاه می باشد استفاده آب تصفیه شده برای دام ها و گاوهای نژاد دار آنها را از بیماریها دورنگه می دارد و همیشه گاوها و دام ها سرحال و سالم می باشند استاندارد سازی آب چاه و حذف سختی آب چاه می تواند در رشد گاوها و نوع کیفیت شیردهی و نوع کیفیت گوشت آنها تاثیر فراوانی داشته باشد و هم شیر آنها بیشتر و هم کیفیت شیر گاوها بالا می رود نوشیدن آب تصفیه شده دام ها و گاو ها می توانند در منطقه پرورشی در درجه محصولات ارگانیک قرار بگیرند ومحصولات سالم و درجه 1 تولید نمایند                                                  کلمات مرتبط  با این موضوع :                            آبشیرین کن گاوداری,تصفیه آب گاوداری,تصفیه آب organic,آبشیرین کن organic,گوشت organic,تصفیه آب دامپروری,آبشیرین کن دامپروری,تصفیه آب دامداری,مرغداری  آبشیرین کن گاوداری,تصفیه آب گاوداری,تصفیه اب گاوداری,اب شیرین کن گاوداری,گوشت organic,تصفیه آب مرغداری,تصفیه آب دامپروری,تصفیه آب دامداری,مرغداری

تصفیه آب گاوداری