دستگاه آب شیرین کن کشاورزی

فروش دستگاه آب شیرین کن کشاورزی  در سراسر ایران با هر TDS   و EC 

طراحی و ساخت دستگاه آب شیرین کن کشاورزی    برای آب چاه با خروجی  لوله 6 اینچ و  خروجی لوله 4 اینچ 

طراحی و ساخت دستگاه آب شیرین کن کشاورزی  حذف EC  برای انواع محصولات کشاورزی 

طراحی و ساخت  دستگاه آب شیرین کن کشاورزی   برای گلخانه های هیدروپونیک و گلخانه ایی و محصولات ارگانیک 

 

دستگاه آب شیرین کن کشاورزی بسشتگی به نوع سختی و نوع TDS   پس آب دارد  یعنی

بین 20٪  الی 50٪ درصد پرت آب و دور ریز دارد.

 

شاید برخی ها بر این باورند که بدون پس آب یا دور ریز آب می توان آب چاه را شیرین کرد ولی غیر ممکن است با تغییر یونهای آب اگر مزه شوری از بین برود بازم یون جدیدی در آب تشکیل می شود که بازم هم باید آب چاه  تصفیه گردد هر گونه تغیراتی در آب چاه یونهای جدیدی تشکیل می گردد. ممکن است آبی از نظر موادموجود در آن بسیارخالص و از وجود باکتری عاری باشد ،آیا می توان گفت این نمونه آب برای شرب مناسب است ؟ بنابراین باید گفت کیفیت آب را در مصارف گوناگون اصولا می بایستی بر اساس شرایط مناسب مصرف و برای حالات خاص در نظر گرفت .  عوارض های آب آلوده ممکن است آب ، ناقل بیماریهای بسیاری بوده که عبارتند از : تیفوئید ، تب پاراتیفوئید ، اسهال خونی ، التهاب ورم روده و معده ،التهاب عفونی کبد و نیز موجب بروز بیماریهایی نظیر وبا و غیره گردد .

 

عوارض های نوشیدن آب آلوده ممکن است بیماریهای دیگری هم به ندرت در اثر نوشیدن آب آلوده انسان را مبتلا نمایدمانند سیاه زخم و رشد انواع کرمهای انگلی و عفونتهای معدی و غیره که از عوارضهای نوشیدن آب آلوده است  تیرگی آب تیرگی آب در اثر وجود مواد معلق یا سوسپانسیون در آب می باشد ، در عین حال ممکن است اظهار شود که تیرگی آب در اثر وجود جلبکها یا دیگرارگانیزمهای زنده یا مرده می باشد. معمولا علت تیرگی آب وجود گل ولای حاصل از حرکت آب در آبرفت ها و جذب غبارات پراکنده در هوا می باشد .

 

اصولا مقدار و مشخصات تیرگی بستگی به نوع زمین و خاکی که آب از روی آن جاری می شود و همچنین سرعت آب خواهد داشت .   اطلاعات در زمینه آبهای زیر زمینی و قبل از  دستگاه آب شیرین کن کشاورزی   درصورتیکه سرعت آب کم باشد ،قطعات بزگتر و سنگینتر در به سرعت ته نشین می شود ،در حالی که قطعات ریزتر و سبک تر بطور آرام ته نشینی خواهد شد . ذرات بسیار ریز گل و لای جهت ته نشینی ممکن است به ماها آرامش مطلق جهت آب نیاز داشته باشند . 

 

اطلاعات آبهای زیر زمینی قبل از, دستگاه آب شیرین کن کشاورزی ,آبهای  با عمق خیلی  بالا زیر زمینی معمولا صاف و زلال هستند زیرا معلق در آن براثر عبور آرام از بین طبقات و ذرات ماسه ای و قطعات متخلخل شنی و سیلیسی حذف می شوند . آب دریاچه هاازآبهای جاری زلال تر می باشد و اشاره به این نکته لازم است که آبهای جاری درمناطق با آب و هوای خشک روشن تر از سیلابها می باشند زیراسرعت کمتری دارند و اکثرلا آب جاری در سرزمینهای خشک از آبهای زیر زمینی تراوش می کند .

    همچنین ممکن است کدر شدن شدید آب قبل از   دستگاه آب شیرین کن کشاورزی    بخاطر موجودات ارگانیکی باشند ، توضیحی که برای این پدیده در زمینه , ,می توان ارائه نمود عبارت است از اینکه تیرگی غیر ارگانیکی به مقدار کم به نور خورشید اجازه می دهد که آزادانه داخل آب بوسیله واحد وزن ناخالصی در یک میلیون واحد وزنی آب یا بوسیله میلی گرم در لیتر آب یا بعبارت دیگر برحسب PPM در آب سنجیده می شود و مقدار آن در آبها بین 1 الی 40000 میلی گرم در لیتر آب متغیر است .اداره استانداردهای ایالات متحده آمریکا مقدار تیرگی مجاز برای آب مشروب را10 میلی گرم در هر لیتر اعلام نموده است . اشاره به این نکته لازم خواهد بود که آبهای روزمینی که در زمستان به علت ورود سیلابها به داخل رودخانه ها دارای تیرگی نسبتا زیاد است تصفیه آنها بیش از 6000 PPM اصولا در دستگاه تصفیه آب شهری مرقون به صرفه نیست . حذف تیرگی و غبار و همچنین ذرات معلق سیلیسی در آب دو روش فیزیکی و شیمیایی که به ترتیب عبارتند از هدایت این گونه آبها در حوضچه های ته نشینی در تصفیه خانه شهری و کاربرد مواد منعقد کننده و زلال سازها امکگان پذیر است.   رنگ آب پیش,قبل از دستگاه, تصفیه آب, رنگ آب در اثر وجود موادیست که بصورت محلول در آب یابصورت ذرات کلوئیدی پراکنده اند . دقت و توجه به این نکته ضروریست که بین رنگ و تیرگی ناشی از ذرات غبار اختلاف فاحش می باشد. رنگ واقعی در منابع آب معمولا ناشی از رنگهای حاصله از تجزیه گیاهان داخل آب می باشد از این روست که در آبهای مردابها- دریاچه های علف دار و جویبارها از لحاظ رنگ غالبا تولید اشکال می شود . آبی که دارای رنگ باشد نه فقط از طرف مصرف کننده بخاطر ظاهرش با بی میلی و نا رضایتی مشتری از عمل کرد, دستگاه تصفیه اب ,می گردد . و بلکه روی پارچه ها و همچنین بر روی فرآورده های صنعتی نیز اثر می گذارد . مقدار رنگ آب بر اساس یک واحد مطلق ARBITRARY  سنجیده می شود و نباید از 20 تجاوز نماید    قلیایی و اسیدی بودن آب قبل از ورود به ,دستگاه تصفیه آب ,از آنجاییکه نمکهای قلیایی در زمین فراوان یافت می شود اکثر منابع آب خاصیت قلیایی دارند و ناخالصی هایی که معمولا باعث اثر قلیایی می شوند عبارتند از کربنات و بی کربنات سدیم و منیزیم . میزان قلیایی بودن آب به واحد میلی گرم در لیتر سنجیده و اندازه گیری می شود . میزان قلیایی بودن آب برای مسئولین تصفیه خانه شهری عامل بسیار مهمی محسوب می گردد ، زیرا مواد منعقد کننده ای برای زلال سازی آب و نیز برای آماده ساختن آن جهت عمل فیلتراسیون بکار می رود نیاز به مقدارکافی مواد قلیایی دارد تا بتواند موثر واقع شود . اگر در آب مقدار املاح قلیایی آنقدرکم باشد که نتواند با منعقدکنندها واکنش انجام دهد ، میزان قلیائیت را می توان با اضافه کردن آهک CAO یا کربنات سدیم افزایش داد. با وجود این مولد قلیایی موجود در آب ، بیش از حد نیز ممکن است روی واکنش های مربوط به منعقد کننده ها اثر منفی داشته باشد . میزان قلیایی بودن آب در آن حد که باعث سوزش شود در طبیعت در آب ظاهر نمی شود لیکن گاهی در نتیجه تصفیه اب صنعتی به وجود می آید و باید با دستگاه تصفیه اب صنعتی این موضوع را کنترل نمود . در ایستگاهای سختی گیری آب ، که از آهک استفاده می شود آهک اضافی که برای کاهش سختی کربناتها به آب اضافه شده است با آب تولید هیدرواکسید کلسیم می کند . هنگامیکه محیط قلیایی سوز آور باشد اندازه PH آب نیز به حد 5/9 یا بالاتر می رسد ، بنابراین نتیجه می شود که مصرف آب برای مصرف عمومی با PH بیش از 5/9 اصولا مجاز نیست . معمولترین دلیل محیط اسیدی در آب وجود دی اکسید کربن است که ممکن است در طبیعت موجود باشد یا درنتیجه عمل منعقدکنندهای شیمیایی که در تصفیه آب بکار می روند بوجود آید که بعدا با آب ترکیب شده و تولید اسید کربنیک می نماید. اسیدیته یایک محیط اسیدی و میزان آن با توجه به کربنات کلسیم لازم برای خنثی کردن اسید کربنیک آب سنجیده می شود و واحد آن نیز مانند میزان سنجش محیط قلیایی برحسب میلی گرم در لیتر بیان خواهد شد . اشاره به این نکته نیز لازم است که دو روش ذکر شده برای مشخص ساختن محیط اسیدی و قلیایی ممکن است یک نمونه آب قلیایی ناشی از بیکربنات از خودنشان دهد ودر عین حال از خود خواص محیط اسیدی ناشی از دی اکسید کربن را ظاهر نماید .               PHآب در تصفیه خانه شهری و کیفیت دستگاه تصفیه آب برای سنجش محیط اسیدی و قلیایی آب و فاضلاب گاهی اوقات عامل PH بکارمی رود که معرف غلظت و تجمع یونهای H مثبت است . یک آزمایش PH قدرت اسید یا باز را نشان خواهد داد . در حالیکه آزمایشهای شیمیایی برای شناسایی مقدار اسید یا باز بکار می روند یون اتم یا گروهی از اتمهاست که دارای بار الکتریکی باشد . مواد و ترکیبات معینی وجود دارد که در اثر حل کردن آنها در آب یونیزه می شوند و به یونهای دارای بار الکتریکی تجزیه خواهند شد . خاصیت اسیدی بر اثر هیدروژن با بار مثبت با یون  H مثبت  بوجود می آید و محیط قلیایی نتیجه وجود یون هیدروکسیدمنفی یا OH منفی است . آبی که در خود کربنات  سدیم یا دیگر املاح قلیایی را بصورت محلول داشته باشد دارای مقادیر زیادی یون OH منفی است درحالی که آبی که در خود اسید داشته باشد دارای یونهای H مثبت به مقدار زیاد است ، هرچه اسید قویتر باشد تجزیه به یونهای H مثبت بیشتر خواهد بود .   روش اندازه گیری PH در ,تصفیه آب, PH آب را می توان بوسیله یک پتانسیومتر POTENTIOMETER پتانسیل الکتریکی باشدت جریان ناشی از یونهای H مثبت را اندازه گیری نمود . روش دیگری جهت اندازه گیری PH محیط وجود دارد که عبارتست از استفاده از رنگهای استاندارد که PH بوسیله مقایسه رنگهای استاندارد را نشان می دهد .   این آزمایش بسیار ساده است و با تهیه این معرفهای کاغذی می توان به میزان اسیدیته و محیط قلیایی پی برد . این آزمایش بسیار آسان و ساده است و در مورد کنترل مواد منعقد کننده و انعقاد مواد محلول در تصفیه آب و تصفیه گل و لای در تصفیه خانه شهری آب و فاضلاب و دیگر صورتصفیه و شرکتهای داروسازی و صنایع پزشکی بسیار کربرد تخصصی دارد .                         مواد معدنی محلول در آب و قبل از تصفیه آب تمام آبهای طبیعی عموما در خود مواد معدنی بصورت محلول دارند ،در حقیقت در اثر استمرار چنان به نوشیدن آبهایی که در خود ناخالصی همراه دارند خود گرفته ایم که نوشیدن آب مقطر برای ما طعم نامطبوع و ناخوشایندی دارد. می توان طعم آب مقطر را با استفاده از مقدار کمی نمک برای نوشیدن قابل تحمل و آماده نمود . باید توجه داشت که وجود ترکیبات کلسیم و منیزیم در آب تولید سختی می نماید . در این حالت صابون در آب اثری نخواهد داشت . سختی ناشی از کربنات بر اثر وجود کربناتها و بی کربناتهای کلسیم و منیزیم بوجود می آیند کربنات کلسیم فقط به مقدار بسیار کمی در آب حل می شود ،لیکن وقتی که دی اکسید کربن  در محیط باشد هر دوی آنها به آسانی حل شده و تولید بی کربنات می نمایند . این چنین سختی را موقت گویند زیرا با جوشاندن آب رفع می شود و حرارت باعث جدا شدن دی اکسید کربن از بی کربنات می گردد و کربنات محلول را باقی گذاشته که ته نشین می شود ، بطور معمول این اثر را می توان در داخل لوله های تاسیسات و دیگ بخار و آزمایشی بر روی کتری و سماور ملاحضه کرد .   سختی ناشی از غیر کربناتها در اثر سولفات و کلرید کلسیم و منیزیم پدید می آید و جوشانیدن آب تاثیری نخواهد داشت . چنین سختی را سختی دائم می نامند . کلریدهای منیزیم و کلسیم خاصیت خورندگی بسیار شدیدی بر روی فلزات دارند و به سرعت جدار داخلی دیگهای بخار و لوله های مربوطه به آن را به صورت مستمرتخریب و تدریجا از بین می برند . ترکیبات معدنی سدیم معمولادر, تصفیه آب معدنی, عبارتند از : کربنات ، بی کربنات ،سولفات و کلرید ؛ که این ترکیبات تولید سختی نمی نمایند . کربنات و بی کربنات سدیم با چربی پوست ترکیب شده و صابون بوجود می آورد ، از این رو باعث می شود که احساس لزجت بر روی پوست به انسان دست دهد . کربنات و بی کربنات سدیم درنبود تصفیه آب صنعتی در دیگهای بخار ، دی اکسید کربن آزاد کرده و باعث خورندگی لوله ها می شوند . سولفات سدیم در صورتی که به مقدار زیاد وجود داشته باشد ،باعث وجود کف در دیگهای بخار می گردد . تمامی نمکهایی که در بالا به آنها اشاره شد در صورتیکه به مقدار کافی در آب باشند باعث طعم گرفتن آب می شوند و حتی مزه آب را مطبوع خواهند کرد.و چنانچه از حد مجاز تجاوز نماید دارای طعم نامطبوع و غیر قابل تحملی خواهند داشت          , تصفیه آب, فیزیکی  ,تصفیه خانه شهری ,مهمترین دلیلی که میتوان جهت عمل تصفیه آب ابراز نمود عبارت است از میکروب زدایی که سرمنشاء و موجب اکثر بیماریها ست . اصولا برای مطبوع و خوشمزه کردن آب ،نیز برطرف نمودن بوی نامطبوع ،رنگ وهمچنین تیرگی و غبارزدایی آب ضروری خواهد بود . بنابراین لازم است در تصفیه خانه شهری برای نیل به این هدف یک سری عملیات فیزیکی و شیمیایی با توجه به اصول فیزیک تصفیه خانه شهری و مکانیک و شیمی که در مجموع به نام تصفیه خانه شهری یا پالایش آب مسوم است   آبهای زیر زمینی در مجاورت ,تصفیه آب کشاورزی ,و ,خاک کشاورزی, از نظر مصرف عموما نسبت به آبهای روزمینی دارای خطرات کمتری است نسبت به مجاورت زمین کشاورزی . و نیز بطور معمول ضرورت تصفیه آن به ندرت احساس می شود ، زیرا در اثر نفوذ آب به داخل طبقات مختلف زمین کلیه ناخالصی های آن و همچنین ذرات معلق و موجود در آن حذف و از بین می رود ، لیکن چاهای نیمه عمیق و عمیق در برخی از مناطق در مجاورت خاک کشاورزی – شبکه فاضلاب – و آبهای نفوذی – فاضلابی در زمین حفر می شوند با سفره های آب زیر زمینی ترکیب و در امر, تصفیه آب,  و دستگاه ,تصفیه آب صنعتی, اختلال ایجاد می نماید . مراحل جریان عمل پیش تصفیه در تصفیه خانه های شهری عبارتند از : توری های آشغالگیر که عملا یک نوع پالایش جهت زدودن مواد شناور در سطح آب می باشد ، حوضچه های ته نشینی اولیه به منظور لجن زدایی و اضافه کردن مواد شیمیایی قابل انعقاد و به منظور تجمع و دلمه نمودن ذرات معلق موجود در آب خواهد بود ، بخصوص در آب رودخانه ها که تیرگی ناشی از مواد معلق در این نوع آب بسیار زیاد است . در سیستم های ,تصفیه آب, پیشرفته که از تکنیک دقیقتری برخوردار است ، جهت حذف مواد سخت موجود در آب و جهت بهبود بخشیدن و اصلاح کیفیت آب از مواد منعقد کننده ذرات معلق در آب استفاده می نمایند . بو ، مزه و رنگ آب و نظیر یک چنین مشخصه هایی با بکاربردن مواد قابل انعقاد از بین می رود و باعث متمرکز شدن باکتریهای موجود در آب خواهد شد . سیستم هوادهی در تصفیه آب  هوادهی عمل دیگری است که در تصفیه خانه های آب بکارگرفته می شود ، و این نیز اولین مرحله از اجرای تصفیه آب در تصفیه خانه شهری بمنظور حذف آهن و منگنز موجود در آب چاه هاست .           سیستم هوادهی در تصفیه خانه شهری و سیستم تصفیه آب صنعتی یک روش استاندارد و مناسب برای جدا کردن گازهای نامحلول نظیر هیدروژن سولفوره ، و کربن دی اکسید از عمل هوادهی استفاده می نمایند . در اینجا لازم است یادآوری شود که مواد شیمیایی مرسوم بمنظور عمل انعقاد و ته نشینی اولیه عبارت از کلرین ها ، پرمنگنات پتاسیم ، پلی الکترولیتها و آلومین ها ، می باشند . اصولا مراحل تصفیه آب در تصفیه خانه شهری صورت می گیرد که منابع آب خام و کیفیت نهایی آنها مطابق با موارد مورد نیاز جهت مصرف باشد. عمل شیمیایی بخصوصی که به منظور تکنیک تصفیه جهت انعقاد مواد معلق در تصفیه خانه شهری بکار می رود مربوط به عکس العمل با راندمان این گونه مواد و قیمت تمام شده و موجود بودن آن در بازار و همچنین با توجه به مسائل اقتصادی است .   

 

توضیحات   :

طراحی و ساخت   دستگاه آب شیرین کن کشاورزی   برای مصارف کشاورزی 

ساخت  دستگاه آب شیرین کن کشاورزی  با قیمت خیلی مناسب 

                                      

        کلمات کلیدی این موضوع :     آب شیرین کن کشاورزی,دستگاه آب شیرین کن گلخانه,دستگاه تصفیه آب چاه کشاورزی,قیمت آب شیرین کن کشاورزی,قیمت آب شیرین کن صنعتی,دستگاه آب شیرین کن دریا  

      

دستگاه آب شیرین کن کشاورزی