چشمه های آب شیرین خلیج فارس

  چشمه های آب شیرین زیر دریایی در اعماق دریا وجود چشمه های آب شیرین زیردریایی در خلیج فارس ، بویژه درحوالی کشور بحرین نشانه وجود منابع آب های قدیمی و عبور آب و حرکت آب از سفره های زمینی کشورهای اطراف  از مناطق دور دست به این مکان ها رسیده است . چشمه های آب شیرین در حیات کشورکوچک بحرین که حتی  رودخانه نیز دارد ، نقش بسیار اساسی ایفا می کند . این منابع آب شیرین زیر دریایی در شمال بحرین قرار دارد و از قدیم باستان منشاء گرفته است و منبع آن قنات های زیر دریا است و منبع آن قنات ها از بارندگی های کشور عربستان و حرکت آن آبها منشاء گرفته است تهیه آب از چشمه های زیر دریایی از لحاظ برداشت آب و نوع تصفیه آب به نفع بهره بردار از لحاظ شیرین سازی می باشد  و تولید آب های شیرین زیر دریایی در آن مناطق بسیار ارزشمند است .     اطلاعات بیشتردر مورد آب آشامیدن و تصفیه آب مبانی آب دریا و بارش  باران منطقه خلیج فارس در کمر بندی کویری که از صحرای شمال آفریقا آغاز و تاچین ادامه دارد ،واقع شده است . مساحت آن 238 هزار کیلومتر است و حجم آب های آن 5800 کیلومتر مکعب است و مساحت کل کشورهای خلیج فارس نزدیک به 4569125 کیلومتر مکعب است  . این کشورها شامل ایران،عراق ، عربستان  ،امارات متحده عربی، کویت ،قطر و بحرین است در کشورهای حاشیه خلیج فارس به علت کمبود آب شرب نیاز به آبشیرین کن دریایی می باشد ویا تصفیه خانه دریایی نیاز است و  اکثر کشورهای حاشیه خلیج فارس از آبشیرین کن دریایی استفاده می کنند این روش برای کشورهایی که از بارش باران محروم هستند صرفه اقتصادی دارد و میتوانند آب شرب خود را از این راه تامین نمایند . البته آبشیرین کن دریایی در برخی از مواقع کیفیت مطلوبی دارد ولی در حجم های خیلی بالا یک کمی شیرین سازی آب دریا سخت تر است وبه دقت بالا تری نیاز دارد . منابع آب خاور میانه آب به عنوان یک منبع طبیعی در خاورمیانه همواره آثار مهمی در پی داشته است کمبود آب مصرفی یکی از مهمترین عوامل بوده و در هر حال در برخی از فصل های گرمای سال کمبود آب جدی است واین مشکل همیشه بوده است    چشمه آب شیرین زیردریایی,چشمه آب شیرین زیر دریا ,آب شیرین در زیر دریا ,آب شیرین طبیعی در زیر دریا, آبشیرین کن دریایی, تصفیه آب ,دستگاه تصفیه آب    چشمه آب شیرین خلیج فارس,چشمه آب شیرین زیر دریا ,آب شیرین در زیر دریا ,آب شیرین طبیعی در زیر دریا,چشمه آب شیرین ,چشمه های آب شیرین در اعماق دریا

چشمه های آب شیرین خلیج فارس