آب لب شور چاه

  آب لب شور چاه ( آب چاه )    املاح آب (جامدات محلول در آب لب شور چاه ) آشامیدن آن برای  بدن انسان مضر است .  محل برداشت آب از چاه های زیر زمینی در منطقه های مختلف بستگی به شرایط جوء منابع زیر زمینی دارد مثال در مناطق نزدیک به برداشت گازو نفت خیز احتمال وجود مواد شیمیایی دردرصد های مختلف  است  یا در شهر های جنوبی  که در آبهای زیرزمینی احتمال وجود آنیونها و کاتیونهای بسیاری در مقدارهای مختلف است که راه های مختلفی برای از بین بردن یا خنثی کردن آن وجود دارد در شهرهای جنوبی احتمال آلودگی شیمیایی و میکروبی بسیار است    آب خام یا آب چاه به خاطر اینکه املاح آن بالا می باشد و همچنین با میکروب نیز آغشته است نمیتوان آن را میل کرد حتی اگر این آب را بجوشانیم مزه آن نیز تغیر نمیکند برای برای انسان مضر است و حتی بلعکس   آشامیدن آب مقطر برای انسان مضر است ؟  آب مقطر بدون مواد معدنی است وآب به صورت اسیدی در آمده است و نوشیدن این آب نیز برای انسان مضر است و نمیتوان این آب را میل کرد   آب مقطر هیچ گونه املاح مفید برای نوشیدن ندارد کلسیم منیزیم ..........  پس باید برای اطلاعات بیشتر آب را آزمایش نمود                       کلمات کلیدی این موضوع   :                          وااملاح آب  , آشامیدن آب باسختی    ,  سختی آب مضر است  , آشامیدن آب , آب مقطر تلخ است ,  آب مقطر,  EC آب  ,   TDS  آب , خوردن آب   ,  دستگاه تصفیه آب حد EC آب آشامیدن حداقل 300 است                          کلمات مرتبط  :                         اب لب شورچیست,آب چاه ,آب لب شور,تصفیه آب چاه,آب لب شورچاه,Water Well,آب لب شور چیست,اب لب شور,اب لب شور چاه,براکیش,براکیش واتر,براکیش واتر چیست    دستگاه تصفیه آب,آب شیرین کن , آب مقطر, آب مقطر صنعتی ,  EC آب  ,   TDS  آب ,تصفیه آب صنعتی, دستگاه تصفیه آب صنعتی 

آب لب شور چاه