دستگاه آب شیرین کن صنعتی

 

فروش  دستگاه آب شیرین کن صنعتی   نصب وراه اندازی و تحویل فوری با ضمانت 18 ماهه        

طراحی و ساخت انواع تصفیه خانه های خصوصی به روش   دستگاه آب شیرین کن صنعتی   BW-RO   و     SW--RO 

طراحی و ساخت انواع  دستگاه آب شیرین کن صنعتی  به روش اسمز معکوس     RO   

شرکت تمدن آریا سازنده انواع دستگاه آب شیرین کن صنعتی می باشد. 

   

دستگاه آب شیرین کن صنعتی چیست ؟ در اصل معنی دستگاه آب شیرین کن صنعتی   و منشاء آن از طراحی و تصفیه خانه آب صنعتی به روش اسمز معکوس   BW -   RO  شهری برگرفته و برای تصفیه خانه های  آب شهری می باشد .  

 

در ابتدا کارفرما باید برای پروژه های ملی ، بودجه ای را به عنوان بودجه اداره پروژه و جدول زمان بندی را برای تکمیل پروژه تهیه کند . مرحله طراحی بیشترتصفیه خانه صنعتی BW- RO   یا تصفیه خانه SW-RO    آب شهری ،اغلب معادل پنج تا ده درصد هزینه های برآورد ساخت ،هزینه بر می دارد . زمان لازم برای طراحی و ساخت تصفیه خانه صنعتی بزرگ حدود 1 سال  یا کمتر است . و تصفیه خانه کوچک بین 1 ماه الی 6 ماه زمان ساخت دستگاه آب شیرین کن صنعتی است. 

 

 

قیمت تصفیه خانه آب یا تصفیه آب یک شهر بستگی به تعداد و مصارف آن ها متغیر است ودر همان زمان باید محاسبه گردد .   

 

گام نخست در طراحی سیستم توزیع آب یک منطقه طرح جامع آب منطقه است و موارد زیررا باید پوشش دهد: مطالعه واحدهای تصفیه خانه آب ، ارزیابی سیستم انتقال اب خام ، ارزیابی سیستم توزیع آب های تصفیه شده ، ارزیابی زیر ساخت های فرعی منطقه ( سیستم شبکه جمع آوری فاضلاب و واحد های تصفیه خانه فاضلاب ) تعداد ، اندازه و محل مخزن توزیع آب به فشار مورد نیاز برای پوشش منطقه بستگی دارد. از آنجایی که بخش زیادی از آب آشامیدنی به پساب و یا پسابهای دیگر تبدیل می شود ، انتقال و تصفیه فاضلاب نیز باید بررسی شود.

 

ارزیابی و انتخاب منبع آب در تنها چیزی که در اولین قدم تصفیه آب مهم است منابع زیر زمینی و تامین آب خام می باشد منبع آب خام ممکن است رودخانه ، دریاچه ، مخزن مصنوعی ، آب زیرزمینی و یا موارد دیگر مثل فاضلاب تصفیه شده یا دریا باشد .

 

ارزیابی و انتخاب دقیق منبع آب باید براساس موارد زیر باشد : 1 مقدار آب موردنیاز 2 کیفیت آب خام 3 شرایط آب و هوایی ( یخبندان )4مشکل بودن ساختن آبگیرها 5 ایمنی اپراتور 6 فراهم آوردن کمترین هزینه های راهبری و نگهداری 7 امکان آلودگی منابع آب 8 سهولت توسعه آبگیرها در صورت نیاز در آینده مهمترین بخش تصفیه آب و طراحی تصفیه خانه آب طرح توسعه آسان است یعنی اگر مثلا طراحی تصفیه خانه ما بر اساس 20 هزار نفر می باشد و اگر قرار است جمعیت ما به 30 هزار نفر افزایش یابد بهتر است تصفیه خانه را جوری طراحی نماییم که بتوانیم تجهیزات افزایش طرح توسعه را به راحتی ارتقا دهیم و بتوانیم 10 هزار نفر دیگر را زیر پوشش تصفیه خانه قرار دهیم .   

آب های زیر زمینی شامل آب هایی که توسط گالری نفوذ جمع آوری می شوند باید فورا به عنوان منبع آب در نظر گرفته شوند. زیرا آنها می توانند تا حدود زیادی صرفه جویی درهزینه های انسانی مثل هزینه های نگهداری و تعمیرات برای جوامع کوچک باشند . کیفیت آب های زیر زمینی بهتراز آب های سطحی است زیرا لجن کمتری تولید می کنند و مشکلات مربوط به یخ زدگی در طول ماههای زمستان را ندارند که به عنوان یک مزیت برای مناطق با آب و هوای سرد به شمار می روند .

اندازه تصفیه خانه آب – ظرفیت تصفیه خانه توسط مقدارموردنیازحداکثرروزانه موجود در سیستم تعیین می شود. اما مقدار آب موردنیاز مناطقی که در آینده تحت پوشش قرار خواهند گرفت باید هنگام محاسبه اندازه تصفیه خانه و مساحت تصفیه خانه در نظر گرفته شوند . مواردی دیگری که براندازه تصفیه –خانه تاثیرمی گذارند عبارتنداز : قابل اطمینان بودن منبع آب 2 هزینه های تهیه آب درصورتی که به جای یک تصفیه خانه بزرگ از دو یا سه تصفیه خانه متوسط که در محل های مختلف با ارتفاعات مختلف قرارگرفته اند استفاده نماییم .

 

محل تصفیه خانه آب ارزیابی محل تصفیه خانه نخست براساس فاصله از آبگیر ، استقرار واحد های تصفیه خانه و اثرهای محیط زیستی تصفیه خانه ، روش توزیع آب (ثقلی یا تحت فشار ) است .اما ارزیابی تصفیه خانه آب باید شامل موارد زیر باشند : 1 محل جغرافیایی 2 اطلاعاتی که از مطالعات زمین شناسی به دست می آید 3 در دسترس بودن انرژی الکتریکی و سودمند بودن آن 4 در دسترس بودن جاده دسترسی5 تاریخ و آمار سیلاب ها یا زلزله خیز بودن منطقه 6 هزینه های ساخت ، 7 هزینه های نگهداری تصفیه خانه ، 8 ایمنی اپراتور و ایمنی همسایه ها 9 پیش بینی طرح توسعه در آینده 10 مطالعه اثرهای محیط زیستی شامل ارزیابی باستان شناسی = کلیات این اطلاعات در زمینه معنی و تعریف کلمه تصفیه آب است ومنشاء تصفیه اب از تصفیه خانه شهری می باشد.

 

کیفیت و تصفیه پذیری آب خام  (آب های زیر زمینی ) = براساس کیفیت آب های سطحی مدت زمان مناسب ( 5 تا 10 سال ) لازم است تا داده هااز نظر فیزیکی ، شیمیایی ، میکروبیولوژیکی و رادیولوژیکی بررسی شوند . همچنین احتمال آلوده شدن منابع آب با ریخته شدن فاضلاب های رادیواکتیو باید بررسی شوند. بنابراین طرح تفصیلی شبکه آبرسانی باید بررسی و مطالعه شود.

 

اگر آب های زیر زمینی به عنوان منبع آب انتخاب شوند موارد مشابهی را باید در مورد موارد به کار رفته در آب های سطحی در نظر گرفت . برای آب های زیرزمینی به عنوان منبع آب خام ، باید مطالعات اضافی مثل شرایط زمین شناسی ،سفره آبی ، افت سطح آب ها در نتیجه پمپاژ ، مشکلات مربوط به نفوذ آب دریا ،پتانسیل نفوذ شیرابه فاضلاب های صنعتی و فاضلاب خانگی ؛ مواد شیمیایی کشاورزی ، نفوذ کودهای شیمیایی به آب زیر زمینی انجام شود.  اهداف کیفیت آب تصفیه شده = هدف سیستم منابع آب ، تهیه پیوسته آب سالم و گوارا برای مصرف کنندگان ، با هزینه های کم است .

 

سازمان حفاظت محیط زیست قوانین اولیه و موقت تصفیه آب (NIPDWR ) را تنظیم کرد و بیشترین مقدار مجاز آلودگی  (NCLS)  برای مواد شیمیایی آلی ومعدنی و همچنین آلودگی فیزیکی ، میکروبیولوژیکی و رادیواکتیو را مشخص کرد . این قوانین از سال 1977 به بعد موثر بوده و برای حمایت از سلامتی عمومی تدوین شده است . فرایند های تصفیه آب = اساس و پایه انتخاب فرایندهای تصفیه اب ، مشخصات آب خام و کیفیت آب خروجی است .  

 

فرایندهای تصفیه آب- برای تکمیل استانداردهای بسیار سخت آب شرب سازمان حفاظت محیط زیست و امکان تغییر آن در آینده و متغیر بودن کیفیت آب خام باید مواردی را در نظر بگیریم ( بنابراین اهداف و مواردی مثل محدودیت ها و قوانین که در بخش قبلی تعریف شدند تمام آنها بر انتخاب فرایندها تاثیر می گذارند ) بنابراین ، موجود بودن تجهیزات اصلی ، خدمات پس از نصب ، توانایی های کارکنان راهبری و نگهداری ، همه بر انتخاب فرایندهای تصفیه مخصوصا در نواحی دور افتاده و کشورهای در حال توسعه تاثیر می گذارند.

 

انتخاب نهایی طرح فرایند مناسب تصفیه خانه  صنعتی BW-RO   براساس قابلیت اطمینان ، قابلیت ساخت ، سهولت راهبری و از همه مهم تر هزینه است. تحلیل مقادیر ممکن است هنگام انتخاب فرایندها با توجه به تمام فرایندهای سیستم و یا هر کدام از فرایندهای واحد به تنهایی صورت گیرد. تحلیل هزینه های مختلف باید براساس دو معیارباشد : ارزش فعلی و عمرمفید مطالعات در مقیاس آزمایشگاهی در صورتی که در راستای فاز مطالعات علمی و مطالعات اولیه باشند و مهندس طراح قادر به بکارگیری از تجارب بالا باشد ، در انتخاب موثر واحدهای  فرایندی خیلی مفید خواهندبود .

 

تجربه به دست آمده از تصفیه خانه های موجود ( تصفیه منبع آب مشابه ) و نتایج آزمایش های شیبه سازی در مقیاس آزمایشگاهی راهنمایی زیادی هم در انتخاب طرح فرایندهای تصفیه و هم بارگذاری هیدرولیکی واحدها دارد . معیارهای مقدماتی طراحی واحدهای فرایندی تصفیه خانه آب = اندازه اولیه واحدهای فرایندی عمده تصفیه خانه ها باید برای مقایسه هزینه ها و طرح جامع آب محل مشخص شود تابرآورد ما صحیح باشد.  

 

ملاحظات ژئوتکنیکی = مشخصات زمین تصفیه خانه پیشنهادی برتمام هزینه های ساخت تصفیه خانه ، مدت زمان ساخت و نگهداری تصفیه خانه تاحد زیادی تاثیر می گذارند . موارد مهم هستند عبارتند از : در دسترس بودن اطلاعات لازم برای طراحی واحدهای تصفیه خانه ، مشخصات زمین که می تواند برساخت تصفیه خانه تاثیر گذارباشد و مشخصات خاک که به مهندسان اجاره می دهند تا شیب خاکبرداری و خاکریزی و همچنین خورندگی لوله ها و سازه های بتنی را پیش بینی کنند .

 

موارد زیر فقط از بررسی های ژئوتکنیکی به دست می آیند :1 فشارخاک : فشارمجاز له شدگی ، فشار جانبی دیواره های کنسولی ، فشار جانبی تیرهای دوسرگیردار ، نیروی مقاوم خاک ، ضریب اصطلاک بین شمع و خاک و درجه آزادی تکیه گاه ها . 2 اطلاعات خاکبرداری و خاکریزی : شیب مجاز خاکبرداری و خاکریزی ، زاویه شیب زنی ترانشه لوله ها ، نوع تجهیزات مورد نیاز خاکبرداری ، تراکم لازم سازه های اطراف سازه ها و جاده ها .

 

3 سطح آب های زیر زمینی : سطح بالای آب های زیرزمینی موردنیاز و منعقد کننده های فصلی 4 زلزله خیزی محل : حداکثر شتاب ثقلی و بارگذاری مازاد زلزله باید برای طراحی دیواره سازه های دفن شده در نظر گرفته می شود . البته سیستم ژئوتکنیکی خیلی در طراحی و سیستم احداث تصفیه خانه شهری و سیستم تصفیه آب انبوه کاربرد دارد .

   

توضیحات : 

اجرای عملیات عمرانی صفر تا صد برای تصفیه خانه دریایی و تصفیه خانه صنعتی از آب چاه یا آب دریا 

نصب و راه اندازی تصفیه خانه مرکزی به روش اسمز معکوس   دستگاه آب شیرین کن صنعتی  در حجم های بالا 

فروش و طراحی  و  ساخت   دستگاه آب شیرین کن صنعتی  احداث تصفیه خانه صنعتی   BW-RO     و    SW-RO   

 

ساخت تصفیه خانه صنعتی به روش دستگاه آب شیرین کن صنعتی در محل پروژه با محاسبات دقیق و کاربردی 

   

تمدن آریا سازنده دستگاه آب شیرین کن صنعتی و آب شیرین کن دریایی برای مصارف صنعتی به سفارش مشتری با زمان تحویل فوری و خدمات پس از فروش و گارانتی 18 ماهه 

 

کلمات مرتبط با این موضوع :              دستگاه آب شیرین کن صنعتی,انواع آب شیرین کن,قیمت آب شیرین کن دریایی,آب شیرین کن کشاورزی,قیمت دستگاه تصفیه آب دریا,آب شیرین کن صنعتی,تصفیه آب صنعتی                    

دستگاه آب شیرین کن صنعتی