آب شیرین کن دریایی جزیره کیش

آب شیرین کن دریایی جزیره کیش

طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی دستگاه آب شیرین کن دریایی در جزیره کیش

یکی از روشهای مطمعن و ارزان در جزیره کیش شیرین سازی آب دریا با روش اسمز معکوس هست . SW-RO  

 

تصفیه آب دریا تا 10 TDS    

تا هر درجه می توان آب راتصفیه نمود در اولین مرحله RO آب دریا به زیر 1000TDS  میرسه و بعد از آن در صورت نیاز بازهم می توان آب را تصفیه تا حد مقطر رساند.

 

تصفیه آب دریا تا حد آب آشامیدن و تصفیه آب دریا تاحد آب فوق خالص آب دمین  و حتی برای شرکت های داروسازی یا شرکتهای نفتی و پالایش گاهی می توان آب را به 10TDS  -   رساند . هرگونه تصفیه آب صنعتی و دریایی به روش اسمز معکوس می تواند آب را به حداقل   10TDS  -    برساند.   در صورت نیاز  از آن پس دیگه با روشهای دیگر باید آب را به درجه پایین تر و با خلوص بالاتر می توان تصفیه نمود و از آب دریا آب فوق خالص آب دمین تهیه نمود .

 

گام نخست در زمینه دستگاه آب شیرین کن دریایی جزیره کیش 

گام نخست در طراحی سیستم توزیع آب تصفیه شده از دریا طرح جامع آب منطقه است . مطالعه واحد های تصفیه خانه دریایی ؛ ارزیابی سیستم انتقال آب تصفیه آب و ارزیابی آن مورد بحث است .

 

تعداد ، اندازه و محل مخزن توزیع آب فشار مورد نیاز برای دستگاه تصفیه آب دریایی و آبشیرین کن دریایی نیاز برای پوشش منطقه بستگی دارد از آنجایی که بخش زیادی از آب آشامیدنی به پساب  تبدیل می شود  ، انتقال و تصفیه پس آب دستگاه آبشیرین کن دریایی نیز باید بررسی شود البته در سایزهای پایین مشکل خواصی وجود ندارد.

 

مطالعات امکان سنجی برای دستگاه  آب شیرین کن دریایی جزیره کیش

مطالعات امکان سنجی درطراحی شیرین سازی آب دریا اغلب این موضوع بخشی از طرح جامع آب دریا را مورد اشاره قرارداده است و مناطق مختلف را می توان مورد برسی منطقه ای قرار داد .در زمان تعیین پوشش مناطق به وسیله سیستم تامین آب ، مهندسان  مناطقی  را که در زمان طرح تحت پوشش قرار خواهد گرفت ، در ارزیابی خود در زمینه دستگاه آبشیرین کن دریایی در نظر میگیرند .

 

کیفیت و تصفیه پذیری آب خام دریا در جزیره کیش  ( آب شیرین کن دریایی جزیره کیش)

براساس کیفیت آب دریا مدت زمان مناسب زمیان اجرای تصفیه آب دریا هر 1 سال یک بار از نظر فیزیکی ، شیمیایی و رادیولوژیکی برسی شود و همچنین مطالعات اضافی مثل شرایط زمین شناسی ، دریا شناسی و سفره آبی ، افت سطح آب ها ، باید مورد برسی قرار گیرد .

 

هدف سیستم منابع دریایی ، پیوسته تصفیه آب سالم و گوارا برای مصرف کنندگان ، با هزینه های کم است . قوانین اولیه تصفیه آب را مرکز NIPDWR راتنظیم نمود بیشترین مقدار مجاز آلودگی MCLS برای مواد شیمیایی آلی و معدنی و همچنین آلودگی فیزیکی ، میکروبیولوژیکی و رادیواکتیو را مشخص نمود .

 

فرایندهای تصفیه آب دریایی

اساس و پایه انتخاب فرایندهای تصفیه آب دریا ، مشخصات آب دریا و کیفیت آب خروجی است . بنابراین ، موجود بودن تجهیزات دستگاه آبشیرین کن دریایی و نصب صحیح سیستم و تجهیزات اصلی ، خدمات پس از نصب ،و توانایی کارکنان راهبری و نگهداری ، همه برانتخاب فرایندهای تصفیه آب دریایی مخصوصا در نقاط دور افتاده و سخت در حال توسعه تاثیر می گذارند .

 

اجرای تصفیه خانه های دریایی

انتخاب نهایی طرح فرایند مناسب تصفیه خانه شهری دریایی براساس قابلیت اطمینان ، قابلیت ساخت ، سهولت راهبری و از همه مهم تر هزینه ساخت تصفیه خانه دریای می باشد تحلیل مقادیر ممکن است هنگام انتخاب فرایندها با توجه به تمام فرایندهای سیستم و یا هرکدام از فرایندها ی واحد به تنهایی صورت گیرد .

 

طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی و تعمیرات  آب شیرین کن دریایی جزیره کیش

مشاوره – گود برداری -  حفر چاه  -  برداشت آب دریا –  تصفیه آب دریا  

نصب صحیح  تجهیزات آب شیرین کن دریایی و راه اندازی و تنظیمات آب شیرین کن

نصب و راه اندازی آب شیرین کن دریایی جزیره کیش

تعمیرات تخصصی و بالا بردن  ریکاوری  آب شیرین کن دریایی جزیره کیش

 

با رزومه کاری در جزیره کیش سال 1389

 

قیمت هر متر مکعب آب تصفیه شده از آب دریا 

  

  آب شیرین کن دریایی جزیره کیش,تصفیه آب دریایی کیش,نصب وتعمیرات تصفیه آب دریایی جزیره کیش,نصب تصفیه آب دریایی جزیره قشم,نصب آب شیرین کن دریایی جزیره قشم  

آب شیرین کن دریایی جزیره کیش