تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی     

                                                                        

برای استارت خرید دستگاه  تصفیه آب صنعتی  چه باید بکنیم ؟

دو چیز را باید در نظر بگیریم سود خریدار و سود فروشنده چرا که اگه بدن اطلاعات اولیه و آنا لیز آب چاه  اقدام به سفارش دستگاه تصفیه آب نمایید یا به نفع خریدار می شود یا به ضرر خریدار تصفیه آب صنعتی  می شود.

 

طراحی و ساخت انواع تصفیه آب های صنعتی برحسب سفارش مشتری

برای ثبت سفارش دستگاه تصفیه آب صنعتی ابتدا پایه و آنالیز آب لازم است که جنس آب و پارامترهای آن از چه آنیونها و کاتیونهایی تشکیل شده اغلب میکروبها و باکتریها  نیز اگر بالا باشد برای دستگاه تصفیه آب مشکل ساز است و همچنین در برخی از مواقع نشت فاضلاب های صنعتی به چاه های آب و سفره های زیر زمینی که به خاطر نزدیک بودن کارخانه جات به هم این مشکل به وجود میاید .

شناسایی ابتدایی کیفیت  آب چاه 

پس از شناسایی منابع آب موجود در  و راه کارهای تامین آب و با فرض در دسترس قرارگرفتن آب از طبیعت این سوال مطرح می شود که آیا آب موجود نیاز به دستگاه تصفیه آب صنعتی دارد و قابل مصرف است ، به بیان دیگر آیا می توان از آب موجود برای بر طرف کردن نیاز مصرفی مورد نظر اعم از آب شرب ، کشاورزی و یا مصارف صنعتی استفاده نمودو  یا نیاز به دستگاه تصفیه آب صنعتی است یا نه ؟

 

مرحله اول   برای خرید دستگاه تصفیه آب از کجا باید شروع کنیم ؟

1 اگر اطلاعات کافی نسبت به جنس آب ندارید ابتدا باید یک آزمایش  کامل    در    حد لیست کاتیونها    و آنیونها        1-          Ph -   سختی کل    -  کلسیم  -  منیزیم      -  سدیم - پتاسیم      -     آهن   -          منگنز      -       TDS    -          EC      -      شوری  -        بی کربنات وکربنات -  کلرید   -         سولفات    -     نیترات  -        فسفات   -          فلوئور       -   موادمعلق کل    -     TSS   -           چربی و روغن   -       میکروبی کامل -  باید داشته باشیم   در برخی از مواقع شده  که در برخی از شهرک صنعتی ها فاضلابها و چاه های  فاضلابی به سفره های آبی زیر زمینی نشت داشته و از چاه آب آب سیاه بیرون می آمده     این آب سیاه چیست ؟    نشت     فاضلاب های صنعتی به سفره های آبهای زیر زمینی                    -     TSS    -     OIL   -   COD    BOD

        مواد قابل ته نشین  -   فسفر  -    ازت       که اصطلاحا فاضلاب صنعتی است  .

 

درصورت امکان خاطر مشتری نظر به اینکه آب چاه مورد نظر مشکل خواصی ندارد می توان با مسئولیت خود مشتری دستگاه را طراحی و نصب و راه اندازی نمود می توان ثبت سفارش دستگاه کرد .

سفارش دستگاه تصفیه آب برچه مبنایی است  ؟

هر کدام از پارامترهای آب با یک روش خواص تصفیه می گردد کل این موارد اگر داخل آب چاه باشد با BW-RO    به تنهایی نمیتوان حذف کرد .سختی آب – مجموع غلظت کلسیم و منیزیم برابر سختی کل آب است ، برای بیان واحد سختی علاوه بر معادل کلسیم کربنات میلی گرم کلسیم کربنات در لیتر PP از درجه آلمانی و فرانسوی هم استفاده می شود .

 

غلظت یون های مختلف را می توان با هم جمع کرد و مجموع را با TDS بیان کرد .

TDS -    آب دریا جنوب    (  خلیج فارس )                  50000   است

TDS-     آب دریا شما ل   (  دریای خزر  )                 28000   است

TDS-     آب های شورچاه                                               15000است

TDS-     آب های شورچاه                                              10000است

TDS-     آب های لب شورچاه                                            5000است

TDS-     آب های لب شورچاه                                            2500است

TDS-     آب مجاز آشامیدن                                               1000 است

TDS-     آب آشامیدن مطلوب                                               500 است

TDS-     آب معدنی مناسب                                                  170 است

TDS-     آب معدنی ایده ال                                                  120 است

TDS-     آب صنعتی تاسیسات                                                80 است

TDS -    آب مقطر صنعتی                                                      5 است 

TDS -    آب مقطر فوق خالص                                               2.5 است

TDS-     آب بدون یون اسیدی                                                   1 است

 

هر کدام این پارامترها با یک روش تصفیه می گردد البته اگر یونهای آنیونی هم به آب اضافه شود آنها هم هر کدام به تنهایی جداگانه سیستمی برای حذف آن باید طراحی نمود در نهایت  تنوع زیادی در شوری آبها است که تشخیص آن کار بسیار مشکلی است آبهایی که هم به فاضلابهای  صنعتی و بهداشتی و شیمایی آغشته هست نیز هر کدام به تنهایی راه کارهایی برای تصفیه آن دارد.

 

تنها پارامتر TDS    با هدایت الکتریکی آب EC   یکی است.  

هدایت الکتریکی آب معرف قدرت یونی یک محلول برای انتقال جریان الکتریکی است . واحد آن (میکروموبرسانتی متر ) است مو عکس اهم یعنی واحد مقاومت الکتریکی است . چون در محلول ها ، یون ها جریان الکتریکی رامنتقل می کنند از اینرو EC با TDS رابطه دارد . در محلول های رقیق ارتباط این دو پارامتر به صورت موازی یک معنی و یک رنج را نشان می دهد . یونها روی حرکت یکدیگر اثرمنفی گذاشته و هدایت الکتریکی محلول همانند محلول رقیق متناسب با تعداد یونها نمی باشدو رابطه بین TDS و EC برای هر نمونه آب فرق می کند . EC    یا    TDS     جمع کل جامدات محلول است که وقتی یونها با هم جمع می شوند عدد کل TDS      وEC به دست میاد .      (   هدایت الکتریکی    -     conductivity      )      

 

اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی BOD  تصفیه آب

منظور این شاخص ، تعیین آن قسمت از آلاینده های آلی است که باکتری ها قادر به تجزیه آن ها هستند ، چون تجزیه مواد آلی توسط باکتری ها به طور طبیعی به دما و زمان بستگی دارد از اینرو مقدار آن را در دمای 20 درجه سانتیگراد اندازه گیری می کنند.

 

 اکسیژن مورد نیاز شیمیایی COD تصفیه آب

منظور از این شاخص دانستن مواد آلی موجود در آب است که میتوان آن ها را توسط اسید کرومیک اکسید کرده و کربن را به صورت گاز دی اکسید کربن در آورد . واضح است که این شاخص هم معرف مواد آلی قابل تجزیه وهم غیر قابل تجزیه با باکتری می باشد . بنابراین COD با تقریب خوبی می توان معرف ناخالصی های آلی نمونه باشد.

 

خواص آب سالم  بعد از   تصفیه آب صنعتی 

آب ماده ای است بی رنگ ، بی بو ، بی طعم ، در حالت خالص دارای PH تقریبا 7.10 در 100 درجه سانتیگراد به جوش می آید و در درجه 0 یخ می بندد .

آب مایعی است که حیاط بدون آن میسر نیست و محور اصلی علم هیدرولوژی آبشناسی را تشکیل می دهد بعد از تصفیه آب صنعتی آب ذخیره شده  اگر ضد عفونی نشود پس از 48 ساعت دوباره آلوده میکروبی می شود که یا باید ضد عفونی ازن یا کلر شود.

 

کیفیت فیزیکی آب

به جهت آن که برای تامین آب شرب و آب تصفیه شده برای مصارف صنعتی و  کشاورزی نیازمند دستگاه تصفیه آب صنعتی هستیم و قرار است این آب تصفیه شده با مشخصات فیزیکی تعیین شده ای آب تولید نماید به چند روش مهم فیزیک نیازمندیم .

 

نصب تجهیزات لازم برای تصفیه آب صنعتی     برخی از نمونه های  کارهای این شرکت

(     لطفا روی  لینک  کلمه مورد نظر کلیک نمایید        )

 

1  -    تصفیه آب صنعتی                 با ظرفیت 10  متر مکعب

 

2 -    تصفیه آب صنعتی                  با ظرفیت  25  متر مکعب

 

3-    تصفیه آب صنعتی                   با ظرفیت  150 متر مکعب

 

4-    دستگاه دبل  آر او صنعتی           با ظرفیت  70 متر مکعب

 

5-    آب شیرین کن دریایی                 با ظرفیت  25 متر مکعب

 

6-    آب شیرین کن دریایی                 با ظرفیت  50 متر مکعب

 

بعد از نصب تصفیه آب صنعتی  

دستگاه تصفیه آب صنعتی می تواند نمک های محلول در آب را حذف نماید.

نمک های محلول در آب معمولا به صورت کاتیونها یا آنیونها هستند . کاتیون های مهم عبارتند از کلسیم ، منیزیم ، آهن ، منگنز ، سدیم و آنیون ها معمولا بی کربنات ، کربنات ، هیدروکسید ، سولفات ، کلراید ، فسفات و نیترات هستند . حلالیت نمک ها در آب به دما ف ph و عوامل دیگری بستگی دارد. مزه شور آب ناشی از یون کلر و برم و نشت فاضلابی  است . این شوری بستگی به ترکیبات شیمیایی آب دارد . اگر کاتیون سدیم در آب هایی با غلظت کلر 250 میلی گرم در لیتر باشد مزه شور محسوس است . اما اگر غلظت کلر 1000 میلی گرم در لیتر و کاتیون مرتبط با آن کلسیم یا منیزیم باشد ممکن است مزه شور آشکار نشود.

 

تلخی آب از چیست ؟

تلخی آب به دلیل وجود نمک های منیزیم است . مزه گس مربوط به آهن و آلومینیوم محلول در آب است . املاح آلی موجب مزه گندیدگی آب می شوند . آب هایی که ترش هستند PH کمتر 3 دارند و مزه صابون در آب نشانه PH بالاتر از 9 است.

 

تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب چاه به صورت مکانیزه و غشائی را تصفیه آب صنعتی می نامند

هدف اصلی حذف  املاح  معدنی و حذف مواد شیمیایی و تصفیه آب و شفاف سازی آب است .

       

طراحی و ساخت انواع  تصفیه آب صنعتی    و تصفیه آب دریایی با کمترین سود ممکنه و تحویل فوری و نصب رایگان   

مدیریت این شرکت تماس بگیرید 

   

کلمات کلیدی      :      تصفیه آب صنعتی,قیمت دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی,قیمت آب تصفیه کن صنعتی,دستگاه آب شیرین کن صنعتی,آب شیرین کن صنعتی,انواع آب شیرین کن,قیمت تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی