تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب بهداشتی جهت مصارف کشاورزی و تصفیه فاضلاب بهداشتی برای مصرف آب شرب                تصفیه فاضلاب                                                مهندسی تصفیه فاضلاب تعریف کل پروسه  و راه  و روش تفکر به پروژه تصفیه خانه  فاضلاب و زمینه اصلی تصفیه فاضلاب    1    مهندسی فاضلاب : تصفیه فاضلاب , دفع و استفاده مجدد از لجن , بازیابی و استفاده مجدد از فاضلاب , دفع پساب , نقس مهندسی و نظارت بر پروژه تصفیه خانه فاضلاب      2      آهنگ های جریان فاضلاب – اجزای تشکیل دهنده فاضلاب , برآورد آهنگ جریان فاضلاب با استفاده از داده های آب مصرفی , منابع و آهنگهای جریان فاضلاب , تحلیل داده های آهنگ جریان فاضلاب , کاهش آهنگ جریان فاضلاب       3          مشخصه های فاضلاب – مشخصه های فاضلاب فیزیکی , شیمیایی و زیست شناختی فاضلاب ,تعریف و کاربرد ,ترکیب فاضلاب ,مطالعات شناسایی فاضلاب       4        تصفیه فاضلاب , اهداف , روشهاو ملاحظات اجرایی – اهداف و مقررات تصفیه فاضلاب , دسته بندی روشهای تصفیه فاضلاب , کاربرد روشهای تصفیه فاضلاب , انتخاب نمودار های جریان فرایند تصفیه , اجزای برنامه های کنترل فاضلاب ,تامین بودجه             5     -   آشنایی با طراحی تصفیه خانه فاضلاب , تاثیر آهنگ جریان و ضرایب بارگذاری جرمی بر طرح , ارزیابی و انتخاب آهنگهای جریان در طرح ,  ارزیابی و انتخاب بارگذاری جرمی طرح , اتخاب فرایند , اجزای طراحی مفهومی فرایند تصفیه خانه فاضلاب  ,  6    - عملیات واحد فیزیکی , اندازه گیری جریان , آشغالگیری , یکنواخت سازی جریان , اختلاط ,  ته نشینی  , جداسازی ثقلی شتابدار , شناور سازی , صاف کردن با محیط دانه ای    7        فرایند های واحد شیمیایی , ترسیب شیمیایی  , جذب سطحی  , ضد عفونی کردن , ضد عفونی کردن با کلر  , کلر زدایی , ضد عفونی کردن با کلردیوکسید ,  ضد عفونی کردن با برم کلرید , ضد عفونی کردن با ازن ژنراتور و گاز ازن o3   , ضدعفونی کردن با پرتو فرابنفش ,  سایر کاربردهای مواد شیمیایی  ,      8    فرایند های واحد زیست شناختی , نظری اجمالی بر تصفیه زیست شناختی فاضلاب  , آشنایی با سوخت و ساز میکروبی ,  میکروارگانیزمهای مهم در تصفیه خانه فاضلاب زیست شناختی  ,  رشد باکتریها , سینتیک رشد زیست شناختی , فرایندهای تصفیه زیست شناختی , فرایندهای تصفیه هوازی رشد – معلق ,  فرایندهای تصفیه هوازی رشد – متصل  , فرایندهای تصفیه بی هوازی رشد-معلق , فرایند های تصفیه بی هوازی رشد- متصل , جداسازی زیست شناختی مواد مغذی , فرایندهای حوضچه ای ,    9     طراحی واحد های فیزیکی و شیمیایی تصفیه فاضلاب – , آشغالگیری میله ای و توری  و خردکردن ,  دانه گیری , یکنواخت سازی جریان  , دیگرعملیات تصفیه مقدماتی , مخزنهای ته نشینی اولیه ,   سایر عملیات حذف جامدات , ترسیب شیمیایی ,  شیوه های دیگر گند زدایی , هوادهی تکمیلی  , کنترل بو های ناخوشایند   10     انتقال آب تصفیه شده برای مصارف کشاورزی , انتقال آب تصفیه شده فاضلاب به سیستم های آب شیرین کن اسمز معکوس برای تصفیه و تهیه آب شیرین از فاضلاب                                                                                                  ادامه مطالب درحال به روز رسانی است                                                                                                                                                                 تصفیه فاضلاب,تصفیه فاضلاب بهداشتی ,تصفیه فاضلاب صنعتی,تصفیه فاضلاب بهداشتی برای مصارف کشاورزی,پکیج تصفیه فاضلاب,تعمیر و سرویس پکیج فاضلاب,فاضلاب  

تصفیه فاضلاب