خدمات دستگاه تصفیه آب، خدمات دستگاه آب شیرین کن و دستگاه های تولید آب آشامیدن

خدمات اصلی و خدمات مرتبط با این رشته ها

خدمات اصلی و خدمات مرتبط با این رشته ها

  خدمات شرکت تمدن آریا ( طراحی و ساخت انواع آبشیرین کن دریایی  وانواع تصفیه آب دریایی  کشتی تخصص ماست )
1-طراحی و ساخت آبشیرین کن دریایی سیار ،موبایل پرتابل طراحی شده بر روی کامیونت 10 تن و 25 تن اضطراری  
2–طراحی و ساخت آبشیرین کن دریایی و تصفیه خانه شهری دریایی خصوصی و دولتی
3-طراحی و ساخت دستگاه ازن ژنراتور o3 برای میکروب زدایی آب  و میکروب زدایی فاضلاب 
3-میکروب زدایی تخصصی انواع زباله های تر وآلوده وپسماندهای شهری توسط گاز ازن و دستگاه ازن ساز
4-طراحی و ساخت انواع آبشیرین کن های صنعتی RO کشاورزی مقطر سازی آب دریاوانواع آبشیرین کن های دریایی ولب شور
5-طراحی و ساخت انواع تصفیه آب های مداربسته برای پرورش ماهی و دریاچه های مصنوعی ومیکروب زدایی آب دریاچه
6-طراحی و ساخت انواع آبشیرین کن های کشاورزی و تصفیه آب کشاورزی بدون پس آب و دور ریز آب
7-طراحی و ساخت انواع تصفیه آب های RO صنعتی و شیرین سازی آب چاه و دریا
8–طراحی و ساخت انواع پکیجهای تصفیه آب دریاچه های مصنوعی و کنترل کیفیت آب دریاچه  و پرورش ماهی 
9-طراحی و ساخت انواع آبشیرین کن های کشتی ها وناوگان جنگی قابل نصب بر روی انواع کشتیها 
10- مقطر سازی آبهای لب شور و آب دریا و شیرین سازی آب دریا قابل شرب و استفاده صنعتی 
11-راه اندازی خط تولید آب معدنی و تصفیه تخصصی آب معدنی و میکروب زدایی آب معدنی درصورت نیاز   12- استفاده از  دی استات سدیم با نام تجاری آلویتاوترکیب استات سدیم واسید استیک درصنعت تصفیه آب کشاورزی و تصفیه آب صنعتی   13-  تصفیه آب   14-  دستگاه تصفیه آب   15- گند زدایی انواع تصفیه آبهای صنعتی و پس آبهای صنعتی و گند زدایی دریاچه ها و لجن زدایی انواع دریاچه ها وپرورش ماهی      16- بازسازی خاک کشاورزی و تنظیم سختی خاک کشاورزی  به وسیله خاک سفید معدنی   17- بازسازی و تعمیرات تخصصی پی ال سی   PLC  آبشیرین کن های قدیمی و اتوماسیون صنعتی   IP   18- طراحی و ساخت نصب فیلترهای دیسکی و فیلتراسیون دیسکی آزود اسپانیا فیلتر دیسکی       FILTER DISKI 19-  طراحی و ساخت ازون ژنراتورهای خانگی      O3   20- طراحی و ساخت انواع میکروب زدایی UV خورشیدی از نور مستقیم خورشید   21- طراحی و ساخت انواع سیستم های تصفیه آب پرورش ماهی و میگو و  زالو   22- طراحی و ساخت انواع پکیج های تصفیه فاضلاب     23- طراحی و ساخت انواع تصفیه خانه های دریاچه های مصنوعی  و استخرهای شنا   24- طراحی و ساخت انواع پکیج های تزریق کلر و ازون  و UV برای میکروب زدایی آب و فاظلاب   25- طراحی و ساخت تصفیه آب صنعتی RO پس آب RO تصفیه پس آب صنعتی دریایی SWRO