فیلتر کربن اکتیو

 طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی فیلتر کربن فعال                                               کربن فعال چیست  کربن اکتیو چیست ؟ کربن چیست ؟  پیش تصفیه آب  کربن اکتیو یعنی حذف طعم و بوی آب و حذف کلر موجود در آب  ذغال فعال کربن اکتیوبرای حذف بو و طعم و اولین صافی هر تصفیه آب است که کلر باقی مانده آب را حذف می نماید البته این نوع کربن یا ذغال مصارف دیگر هم دارد ولی در تصفیه آب کاربرد تخصصی و فراوانی دارد شکل ظاهری آن هم مثل ماسه ریز می باشد    چند نمونه اصلی از کربن اکتیو فعال هست وکدامند ؟  Activated Carbon     ذغال سنگ کربن فعال پوست نارگیل کربن فعال چوب کربن فعال بامبو کربن فعال     کربن اکتیو فعال در کجا تصفیه آب استفاده می گردد ؟ در ابتدای خط تصفیه آب فیلتر های شنی یا اگر 1 فیلتر باشد وقتی 30 سانتی متر از ابتدای مخزن را از شن پر کنیم بعد از آن کربن اکتیو رالابه لای شن معدنی قرار میگیرد و باید توجه داشت که مخزن تا سر پر نشود و حداقل 30 سانتی متر از سر خالی بماند که بعداز پر شدن مخزن از آب کربن اکتیو حجم آن زیاد میشود مقدار کربن اکتیو باید چقدر باشد؟ حجم و مقدار کربن در تصفیه آب بستگی به نوع آب خام دارد و ظرفیت تولید دستگاه که باید محاسبه شود در آبهایی که کلر دارند مقدار کربن بیشتر است و در آبهای چاه نیز بستگی به نوع آن دارد و کربن در تمام دستگاها هست و نمیتوانیم آن را حذف کنیم  پیش تصفیه تمام سیستم های RO به پیش تصفیه آب تغذیه نیاز دارند. وقتی که در آب تغذیه نمک های محلول وجود دارد هدف اولین فرآیند پیش تصفیه جلوگیری از تشکیل رسوب می باشد . پیش تصفیه جلوگیری از تشکیل رسوب می باشد . اجزایی که تغلیظ می شوند از جریان تغذیه حذف می شوند و موجب می گردد تا غلظت از حلالیت محلول انواع نمک ها بیشتر باشد  این نمک ها در صورت عدم پیش تصفیه بر روی سطح غشاء رسوب می نماید و با تشکیل رسوب غیر قابل برگشت موجب آسیب جدی به غشاء می گردد  و این انوع پیش تصفیه ها بستگی به آنالیز اولیه آب و سختی اولیه آب دارد که قابل طراحی و نصب برای شرکت بین المللی تمدن آریا  می باشند   اسمز معکوس با فشار کاری 50 الی 60 بار  برای نمک زدایی آب دریا اسمز معکوس فشار پایین با فشار 18 بار برای نمک زدایی آبهای شور                                                                 کلمات کلیدی :                                                                                    فیلتر کربن اکتیو,فیلتر کربن فعال,فیلتر کربنی,قیمت فیلتر کربن اکتیو,قیمت فیلتر کربن فعال,کربن اکتیو فعال,قیمت کربن اکتیو فعال,فیلتر کربنی,حذف کلر آب    تصفیه آب    فیلتر کربنی,  کربن اکتیو فعال ,  حذف کلر با کربن ,اکتیو  کربن فعال , پیش تصفیه کربنی,  فیلتر کربن اکتیو فعال , کربن اکتیو چیست ؟  , کربن چیست ؟

فیلتر کربن اکتیو