دستگاه تصفیه آب

دستگاه تولید آب مقطر,دستگاه  Double RO
توضیحات بیشتر

دستگاه تولید آب مقطر، دستگاه تولید آب خالص و دستگاه Double RO

  آب مقطر چیست  ؟ دستگاه تصفیه آب چیست ؟  در دنیای کنونی راه حلهای فراوانی برای مقطر سازی آب وجود دارد منکر آن هم نمیشویم ولی با صرفه ترین و اصولی ترین روش سیستم آبشیرین کن آر او می باشد وتصفیه آب یکنواخت تولید می ...

آب شیرین کن دریایی
توضیحات بیشتر

آب شیرین کن دریای

به علت نبود آب شیرین کن دریایی ، نمک زدایی آب شور دریا در قرن های گذشته به روش های سنتی با استفاده از عمل تقطیر انجام می پذیرفت. بسیاری از قسمت های مهم کشورهای جهان مانند شهرداری ها، ارگان های نظامی، کشتی رانی ها، ...

دستگاه آب شیرین کن لب شور و تصفیه آب چاه
توضیحات بیشتر

دستگاه تصفیه آب لب شور و دستگاه آب شیرین کن چاه

  تصفیه آب چاه و رودخانه یعنی آب لب شور به آب آشامیدن و مقطر  دستگاه تصفیه آب  دستگاه براکیش واتر  یا تصفیه آب  لب شور چیست ؟ آبهای شور چاه و آب شور زمینهای خشک کویری و آبهای جاری شوررابا براکیش واتر ...

دستگاه آب شیرین کن سیار موبایل  پرتابل اضطراری
توضیحات بیشتر

دستگاه تصفیه آب سیار موبایل پرتابل اضطراری

دستگاه تصفیه آب صنعتی RO  سیارقابل نصب بر روی انواع کامیونت ها می باشد و به صورت پرتابل و اضطراری می باشد و در واقع با نام های مختلف , آب شیرین کن,آب شیرین کن صنعتی ,آب شیرین کن دریایی ,و دستگاه تصفیه آب صنعتی RO می ...

سختیگیر رزینی
توضیحات بیشتر

سختیگیر رزینی

  طراحی و ساخت  سختی گیر رزینی نصب و راه اندازی تضمینی   فرآیند آب بدون یون ابتدا حذف نمک آب و یون های موجود آن و سپس از فیلتر های مخصوص عبور داد و آب بدون یون خالص تهیه می نمایم  SDI چیست : (Silt Density Index  ) گرفتگی ...

دستگاه تولید آب دمین,دستگاه تولید آب فوق خالص
توضیحات بیشتر

دستگاه تولید آب دمین، دستگاه تولید آب فوق خالص و دستگاه Mixed Bed

  باکیفیت ترین تصفیه آب و باخلوص ترین آب که از تمامی مراحل فیلترهای موجود استاندارد جهانی عبور نماید محصول آن آب دمین می باشد  تصفیه آب  چگونه آب ابتدایی تولید و به مرحله استاندارد میرسد  آب فوق خالص و ...

دستگاه آب شیرین کن کشتی,دستگاه تصفیه آب کشتی
توضیحات بیشتر

دستگاه تصفیه آب کشتی و آب شیرین کن کشتی

دستگاه تصفیه آب کشتی در واقع همان دستگاه تصفیه آب صنعتی می باشد که می تواند تمامی آبهای شور دریا و اقیانوس ها را با پارامتر های ورودی متفاوت از جمله EC و TDS های مختلف ( TDS<45,000 و TDS>12,000) تصفیه کرده و به آب شرب تبدیل نماید که ...

تصفیه آب دریاچه
توضیحات بیشتر

تصفیه آب دریاچه

طراحی و ساخت سیستم تصفیه آب مداربسته دریاچه مصنوعی و آبشار مصنوعی                                                            طراحی و نصب انواع تصفیه آبهای ...